Wijkgemeente Martinikerk

Aktie Kerkbalans 2018

Aktie Kerkbalans is een gezamenlijk initiatief van diverse kerken waarbij gemeenteleden jaarlijks worden gevraagd financieel bij te dragen aan hun kerk. De bijdragen worden gebruikt voor het bekostigen van onze predikant, de huur van ons kerkgebouw, de organisten en het kerkelijk bureau. Ook wordt een deel afgedragen aan de diaconie en de PKN. In de actieperiode van 20 januari t/m 3 februari krijgt u per post of per email een oproep. Om al het werk te kunnen bekostigen dat de wijkgemeente Martinikerk jaarlijks ontplooit, is het van groot belang dat een ieder bijdraagt. Wist u bijvoorbeeld dat het ons als wijkgemeente wekelijks alleen al grofweg € 400,- kost om het mogelijk te maken dat onze predikant pastoraat kan bedrijven en u op kan blijven zoeken? U begrijpt wel dat uw bijdrage onmisbaar is, en we hopen op een bedrag dat overeenkomt met ten minste 3% van uw netto inkomen. Zo kunnen we onszelf niet alleen staande houden in het aankomende jaar, maar hopen we onze inkomsten ook dusdanig te kunnen vermeerderen zodat we in de toekomst in staat zijn om onze predikantsplaats van 0.6 fte uit te breiden. Helpt u ook mee om 2018 tot een financieel succesvol jaar te maken? Bij voorbaat dank voor uw gift!

Een hartelijke groet,

Uw kerkrentmeesters