Wijkgemeente Martinikerk

Alpha-cursus

Samen met De Cirkel aan de Korreweg bieden wij 1 of 2 keer per jaar de Alpha cursus aan. Een enorm bekende cursus waarin de deelnemers in een sneltreinvaart kennis maken met het Christelijke geloof. Maar niet zonder eerst lekker met elkaar gegeten te hebben, over de dagelijkse zaken te hebben gesproken. Via een inleiding wordt een thema toegelicht, waarna uitgebreid in kleine groepjes over dit onderwerp verder wordt gesproken.

Voor informatie over de eerstvolgende Alpha Cursus kunt u terecht bij Jan Waanders (tel. 050-5775886 of 050-5777711). Deelname is vrijwel gratis, er wordt een donatie voor het eten gevraagd als ook een vrijwillige bijdrage voor het weekend.

Voor meer informatie over de Alpha-cursus in het algemeen zie www.alpha-cursus.nl