Wijkgemeente Martinikerk

Bijbelkringen

Binnen de gemeente zijn er verschillende Bijbelkringen.

Bijbelkring op woensdagochtend

Het doel van deze kring is het vergroten van de Bijbelkennis en de onderlinge ontmoeting en bemoediging. Dit seizoen staan ‘de vruchten van de Geest’ centraal. De data in 2017-2018 zijn 11 oktober, 15 november, 13 december, 10 januari, 7 februari, 7 maart en 11 april. De kring is van 10.00 tot 11.30 uur in Het Pand (Madoerastraat 16). De leiding wordt verzorgd door ds P.A. Versloot.

Noorderlichtkringen

Deze kringen zijn bedoeld voor alle gemeenteleden vanaf (ongeveer) 20 jaar oud. Met elkaar lezen we delen uit de Bijbel en verdiepen we ons in de teksten. We proberen te achterhalen wat er staat, wat het betekent en wat het ons in de huidige tijd te zeggen heeft. Daarnaast bieden de kringen volop gelegenheid om lief en leed te delen met elkaar en in gebed bij God te brengen. De kringavonden vinden één keer in de veertien dagen plaats, bij één van de deelnemers thuis. Lijkt het je fijn om deel te nemen aan één van de Bijbelkringen, kom dan naar onze startavond op 11 september 2017 in Het Pand (Madoerastraat 16). Vanaf 19.45 uur is de zaal open en kan je al een kop koffie/thee krijgen en we starten om 20.00 uur.

Voor meer informatie/aanmelding kun je contact opnemen met Marlies Schutte (marliesschutte@hotmail.com / 06 -20 33 18 68) of met Marines Klok (m.klok@hccnet.nl / 06 – 52 67 59 33).

Helpmankring

Deze kring komt een keer in de drie weken bij elkaar op vrijdagmiddag. Het doel van deze kring is de geestelijke toerusting en de onderlinge ontmoeting en bemoediging van gemeenteleden in het zuiden van de stad. Dit seizoen staat de Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel centraal. Het tijdstip is op vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur.

Wilt u deelnemen aan een Bijbelkring of wilt u meer informatie, neem dan contact op via communicatie@wijkgemeente-martinikerk.nl.