Wijkgemeente Martinikerk

Bijbelkring

Wie
Het doel van deze kring is het vergroten van de Bijbelkennis en het voeren van een geloofsgesprek.

Wat
We behandelen dit seizoen de Galatenbrief.

Waar
We vergaderen in principe één keer per maand op woensdagochtend van 9.30 tot 11.00 u. in het Pand, Madoerastraat 16.

Wanneer
De data zijn in 2015: 16-9, 14-10, 11-11, 9-12, in 2016: 13-1, 10-2, 9-3 en 13-4.
We hopen op een goede opkomst, iedereen is van harte welkom !

Contactpersoon
Conctactpersoon en inleider: ouderling drs. H.J. van der Wal.