Wijkgemeente Martinikerk

Bloemendienst

De medewerkers van deze dienst zorgen er voor dat na de kerkdienst bloemen
worden geschonken aan een zieke, aan doopouders, aan gemeenteleden die een
jubileum vieren, en dergelijke.
Contactpersoon van de bloemendienst is mw. A.W. Koster.