Wijkgemeente Martinikerk

Catechisatie

Wie
Voor jongeren in de leeftijd vanaf 12 jaar.

Wat
Catechisatie is een beetje een vreemd woord waar veel mensen over struikelen als ze het moeten opschrijven. Dat is niet zo vreemd, wat het is een woord uit het Grieks. Het betekent gewoon onderwijs.
Het gaat ons – en dat zal je niet verbazen – om een cursus over de inhoud van geloof. Het doel van catechisatie is dat je daardoor een overzicht krijgt van wat we in de kerk geloven. Ook hopen we dat de inhoud ervan een plek krijgt in je hart. Deze catechisatie gaat verder waar de basiscatechese tijdens de diensten eens per twee weken is gebleven. We gebruiken een methode van de HGJB: Follow me.

Wanneer en waar
In dit seizoen hebben we er voor gekozen om catechisatie te geven op vrijdag voor club aan, voor de jongste groep van 12 tot 15 jaar.
Van 18.15 tot 18.45 uur wordt er catechisatie gegeven door Hendrik-Jan van der Wal.
Het lijkt ons erg leuk om af en toe vooraf samen te eten, enthousiaste ouders of anderen kunnen contact opnemen met Monique van Kammen om concrete afspraken te maken over het koken.
Deze catechisatie wordt gehouden in ‘Het Pand’, Madoerastraat 16.

De catechisatie voor de oudste groep, vanaf 15 jaar, zal worden gegeven door Michel van Heijningen, de voorganger in Dorkwerd. Vorig seizoen is er een samenwerking geweest met de kerkelijke gemeente in Dorkwerd, we zijn heel blij dat ook dit jaar deze samenwerking tot stand is gekomen. Het tijdstip en de locatie van deze catechisatie wordt in overleg met Michel en de catechisanten bepaald aan het begin van het seizoen.

Belijdeniscatechisatie

In oktober hoopt de belijdeniscatechese weer van start te gaan en zal worden geleid door Benno en Berdine van den Toren. Benno en Berdine hebben een zendingsachtergrond in Afrika en hebben daarna in Oxford gewoond en gewerkt. Ruim een jaar geleden zijn ze naar Groningen gekomen en hebben ze zich aangesloten bij onze wijkgemeente. Benno en Berdine zijn beiden actief in theologische onderwijs, Berdine via de Engelse zendingsorganisatie CMS en Benno als hoogleraar aan de PThU in Groningen. We zijn blij dat zij als echtpaar de belijdenisgroep willen gaan leiden en nodigen geïnteresseerde gemeenteleden en studenten uit zich aan te melden via bvdtoren@hotmail.com.

Weet je het nog niet zeker of denk je er over na belijdenis te gaan doen, neem gerust contact op met Benno en/of Berdine.

De eerste avond zal zijn op wo 21 oktober om 19.00 uur bij Benno en Berdine van den Toren, De Waard 231 te Groningen. We beginnen met eten en kennismaken en stellen daarna de avonden met elkaar vast.

Hartelijk welkom!