Wijkgemeente Martinikerk

Catechisatie

Wie
Voor jongeren in de leeftijd vanaf 12 jaar.

Wat
Catechisatie is een beetje een vreemd woord waar veel mensen over struikelen als ze het moeten opschrijven. Dat is niet zo vreemd, wat het is een woord uit het Grieks. Het betekent gewoon onderwijs.
Het gaat ons – en dat zal je niet verbazen – om een cursus over de inhoud van geloof. Het doel van catechisatie is dat je daardoor een overzicht krijgt van wat we in de kerk geloven. Ook hopen we dat de inhoud ervan een plek krijgt in je hart. Deze catechisatie gaat verder waar de basiscatechese tijdens de diensten eens per twee weken is gebleven. We gebruiken methoden van de HGJB: Follow me en On track.

Wanneer en waar
De catechisatie is gesplitst in twee groepen. Een groep voor jongeren van klas 1 en 2, en een groep vanaf klas 3.
Vorig seizoen is er een samenwerking geweest met de kerkelijke gemeente in Dorkwerd en we zijn heel blij dat we dit jaar deze samenwerking mogen voortzetten. De catechisatie wordt gegeven door ds. Versloot en Michel van Heijningen (de voorganger in Dorkwerd).
Net als vorig jaar is het de bedoeling om club en catechisatie aan elkaar te koppelen. Beide groepen zullen op vrijdagavond in Het Pand worden gehouden, voorafgaand aan de clubavond. We beginnen het seizoen met een gezamenlijke startavond voor catechisanten, ouders, clubleiding en catecheten.

Belijdeniscatechisatie

Deze geloofscursus is bedoeld voor mensen die (jong-)volwassen zijn en inmiddels basiskennis hebben van het geloof. De inhoud van de bijbelse geschiedenis is bekend, evenals de hoofdlijnen van de geloofsleer. De belijdeniscatechese bereidt voor op het afleggen van geloofsbelijdenis, en daarmee op het dragen van (meer) verantwoordelijkheid in de gemeente. In minimaal 12 avonden nemen we grondig de hoofdthema’s van het christelijk geloof door en leggen we ons eigen leven ernaast. Zij is dus bedoeld voor mensen die graag meer willen weten en eraan toe zijn om te gaan bijdragen aan de gemeente. Deelname aan deze catechisatie verplicht niet tot het afleggen van belijdenis, maar kan ook helpen om duidelijk te krijgen of je eraan toe bent.

De belijdeniscatechisatie begint half oktober en vindt om de week plaats. De avonden worden door ds. Versloot en zijn vrouw samen gegeven. We beginnen de avonden met een gezamenlijke maaltijd, die om 19.00 uur begint.

Opgave voor 1 oktober 2017 via dominee@wijkgemeente-martinikerk.nl of scriba@wijkgemeente-martinikerk.nl. Voor meer informatie kun je bellen met ds. Pieter Versloot, tel. 050-5533861.