Wijkgemeente Martinikerk

Diaconaat

Het diaconale team houdt zich bezig met praktische hulp binnen de wijkgemeente en daarbuiten. De vier hoofdtaken zijn:

• Collecteren tijdens de diensten en het verwerken/toedelen van de opbrengsten;
• Organiseren van het Heilig Avondmaal en de dienst aan tafel;
• Opzoeken en begeleiden van gemeenteleden in (vooral financiële) nood;
• Zending en werelddiaconaat

Het volgende seizoen zal er ook meer aandacht zijn voor mogelijkheden in de wijk. Hierover wordt u in Kerkpost op de hoogte gehouden. Graag wijzen wij u erop dat het altijd mogelijk is om doelen in te dienen voor vrije collecten en voor de zendingsbussen.

Mocht u financiële/materiële of andere problemen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen met één van de diakenen, wij zullen dit in volledige vertrouwelijkheid behandelen.

Het team bestaat uit de volgende personen:
• dhr. Jeroen ten Dam
• dhr. Wijnand van Duinen
• mw. Aly Noorman
• mw. Ingrid Huiting
• dhr. Arjen Zijderveld