Wijkgemeente Martinikerk

Diaconaat

Het diaconale team houdt zich bezig met praktische hulp binnen de wijkgemeente en daarbuiten. De vier hoofdtaken zijn:

• Collecteren tijdens de diensten en het verwerken/toedelen van de opbrengsten;
• Organiseren van het Heilig Avondmaal en de dienst aan tafel;
• Opzoeken en begeleiden van gemeenteleden in (vooral financiële) nood;
• Zending en werelddiaconaat

Het volgende seizoen zal er ook meer aandacht zijn voor mogelijkheden in de wijk. Hierover wordt u in Kerkpost op de hoogte gehouden. Graag wijzen wij u erop dat het altijd mogelijk is om doelen in te dienen voor vrije collecten en voor de zendingsbussen.

Mocht u financiële/materiële of andere problemen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen met één van de diakenen, wij zullen dit in volledige vertrouwelijkheid behandelen.