Wijkgemeente Martinikerk

Gemeenteavond

Elk seizoen worden er twee gemeenteavonden gehouden. De volgende gemeenteavonden zullen worden gehouden op maandag 14 november 2016, de tweede op maandag 13 maart 2017. De locatie is ‘Het Pand’, Madoerastraat 16.

Ten aanzien van het begintijdstip en het onderwerp: let op de nadere aankondigingen in Kerk in Stad of mededelingen op de nieuwsbrieven die uitgedeeld worden tijdens de kerkdiensten.