Wijkgemeente Martinikerk

Gemeenteavond

Elk seizoen worden er twee gemeenteavonden gehouden. De volgende gemeenteavonden zullen worden gehouden op maandag 13 november 2017, de tweede op donderdag 8 maart 2018. De locatie is ‘Het Pand’, Madoerastraat 16.

Ten aanzien van het begintijdstip en het onderwerp: let op de nadere aankondigingen in Kerk in Stad of mededelingen op de nieuwsbrieven die uitgedeeld worden tijdens de kerkdiensten.