Wijkgemeente Martinikerk

Kerkradio

Voor gemeenteleden, die om gezondheidsredenen en naar het zich laat aanzien, blijvend, niet meer naar de kerk kunnen komen, biedt de kerkradio uitkomst. Zij kunnen dan de diensten volgen vanuit de Martinikerk. De diensten kunnen beluisterd worden via www.kerkomroep.nl doorklikken naar de provincie Groningen en dan de Martinikerk aanklikken.
Verzoeken om aansluiting kunnen worden ingediend bij een van de diakenen.
Storingen dienen te worden gemeld bij: dhr. G. Zuidema of dhr. P.O. van Zanten

Reeds uitgezonden diensten zijn ook hier terug te vinden.