Wijkgemeente Martinikerk

Kindernevendienst

Voor de kinderen van groep 1 tot en met 4 van de basisschool is er in de morgendienst kindernevendienst. Na het kinderlied gaan zij naar de Librije, bovenin de Martinikerk.
Samen luisteren we naar een Bijbelverhaal en daarna gaan we knutselen of een spelletje spelen.

Voor de kinderen van de groepen 5 tot en met 8 van de basisschool is er basiscatechese. Dit is niet elke week, maar 1 keer in de twee weken. De ene week hebben de groepen 5 en 6 basiscatechese, de andere week hebben de groepen 7 en 8 basiscatechese. Zij lezen samen een stukje uit de Bijbel en aan de hand daarvan zijn er vragen en uitleg.
Er zijn enthousiaste gemeenteleden die met veel plezier leiding geven.
U kunt hen altijd aanspreken maar u ook wenden tot Monique van Kammen.