Wijkgemeente Martinikerk

Maaltijdkring

Er draait in onze gemeente een maaltijdkring die eens per maand samenkomt. Met een aantal gemeenteleden eten we bij elkaar aan huis van 18:00 – 20:00 uur. Als dit stukje gemeenschapszin u aanspreekt, kunt u zich opgeven bij Anita Verhoeven (✆ 050 – 571 17 68)