Wijkgemeente Martinikerk

Pastoraat

Pastorale hulp en kennismaking
Wanneer u behoefte hebt aan pastorale hulp of om een andere reden een beroep wilt doen op de kerk, neem dan contact op met de contactpersoon van uw wijk. Dit geldt ook wanneer u pas in de wijk bent komen wonen. Overigens worden de nieuw-ingekomenen zo spoedig mogelijk benaderd voor een kennismakingsbezoek.

Pastoraal beraad
Het pastorale team vergadert eenmaal in de twee maanden. Daarnaast is er op de vergaderingen van het ouderenbezoekwerk altijd minimaal één ouderling namens het pastorale team aanwezig. Door nauw contact te houden met het ouderenbezoekwerk, het diaconale team, en overige bezoekmedewerkers kan er sneller gereageerd worden indien iemand hulp behoeft.
Als u iemand anders in de gemeente kent waarvan u vermoedt dat deze prijs zou stellen op huisbezoek, dan u kunt u dit ten allen tijde doorgeven aan de voorzitter van het pastorale team: dhr. H.-J.van der Wal, tel.: 050 571 36 29.