Wijkgemeente Martinikerk

Pastoraat

Pastorale hulp en kennismaking
Wanneer u behoefte hebt aan pastorale hulp of om een andere reden een beroep wilt doen op de kerk, neem dan contact op met de contactpersoon van uw wijk. Dit geldt ook wanneer u pas in de wijk bent komen wonen. Overigens worden de nieuw-ingekomenen zo spoedig mogelijk benaderd voor een kennismakingsbezoek. Als u iemand anders in de gemeente kent waarvan u vermoedt dat deze prijs zou stellen op huisbezoek, dan u kunt u dit ten allen tijde doorgeven aan de voorzitter van het pastorale team.

Biechtspreekuur
Waarom zou u er mee rond blijven lopen? Lucht uw hart! Dat kan op woensdagmiddagen tussen 14 en 16 uur in de Martinikerk (Ingang Martinikerk via het Boter-en-brood-huisje naast De Kosterij, adres: Martinikerkhof 3, 9712 JG Groningen. Ds. Pieter Versloot houdt daar dan biechtspreekuur. Vanwege zijn ambtsgeheim kunt u hem alles vertellen wat u kwijt wilt. Een enkele keer wordt hij vervangen door collega’s. Ook zij hebben ambtsgeheim. U mag, als u dat prettiger vindt, van te voren mailen voor een afspraak: dominee@wijkgemeente-martinikerk.nl.