Wijkgemeente Martinikerk

Woensdagvespers

Sinds een aantal jaar is er maandelijks een vesper op de woensdagavond. De vespers (of avondgebed) zijn bedoeld voor stilte, rust en bezinning in de maalstroom van de week. De uitingsvorm is gelieerd aan de traditie van de kloosters en kent een aantal vaste elementen. We volgen een leesrooster, zingen de lofzang en doen voorbeden voor de wereld, voor de stad en voor elkaar. Daarnaast bidden we een avondgebed en het Onze Vader. Gedurende de stiltemomenten in de liturgie kan er nagedacht worden over de woorden die tot ons komen. Op die manier proberen we op de golflengte van ons hart te komen, om Gods woord aandachtig te horen en oprecht te leren bidden.

De woensdagvespers worden gehouden in het eeuwenoude koor van de Martinikerk, midden in de stad. Hkoor_martinikerk_groningenier willen we doordeweeks de lofzang gaande houden en tevens een plek zijn voor zoekers die hechten aan de ruimte om de woorden van het evangelie in alle rust te overwegen.

De vespers beginnen om 20.00 uur en duren ongeveer drie kwartier. Iedereen is welkom.

In het seizoen 2017-2018 vinden de woensdagvespers op de volgende data plaats: 27 september, 18 oktober, 29 november, 31 januari, 28 februari, 21 maart, 25 april, 30 mei.

Geregeld vindt er voorafgaand aan de vesper een maaltijd plaats in de kapel van de Martinikerk. Raadpleeg hiervoor de agenda op de website. U kunt uzelf opgeven voor de maaltijd via woensdagvespers@gmail.com.

Verdere inlichtingen via communicatie@wijkgemeente-martinikerk.nl.