Wijkgemeente Martinikerk

Adressen en contactpersonen

Martinikerk (bezoekadres)
Martinikerkhof 3
9712 JG Groningen
Tijdens kerkdiensten zijn bij nood de kosters bereikbaar op nummer 06-38615136.

Predikantpieter-flyer
Ds. P.A. (Pieter) Versloot
Tonny van Leeuwenlaan 19
9731 KH Groningen
tel. 050-5533861
dominee@wijkgemeente-martinikerk.nl

Scriba (correspondentieadres)
Dhr. S.J. (Siem) Doornenbal
Jaltadaheerd 70
9737 HC Groningen
tel. 050-5424160
scriba@wijkgemeente-martinikerk.nl

Missionair werkerjan-in-het-pand
Jan Waanders
Sumatralaan 31
9715 GB Groningen
tel. 050-5777711
janwaanders@pandvoordewijk.nl
Spreekuur in Het Pand op dinsdag en vrijdag van 9:30-12:00 uur. Donderdag is de vrije dag.

Het Pand
Madoerastraat 16
9715 HG Groningen
te. 050-5775886
info@pandvoordewijk.nl
www.pandvoordewijk.nl

Kerkelijk bureau
Overwinningsplein 1
9724 GP Groningen
tel. 050-3183636
info@protestantsegemeentegroningen.nl
www.protestantsegemeentegroningen.nl
In het kerkelijk bureau zijn een drietal organen gevestigd, te weten de Algemene Kerkenraad, College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen. U kunt bij het kerkelijk bureau terecht voor diverse zaken zoals:
– aanschaf van collectebonnen;
– informatie over de kerkelijke bijdrage;
– vragen rondom attestaties, doopbewijzen, verhuisberichten etc.;
– informatie over de algemene kerkenraad en haar besluitvorming.

Beheer en verhuur
Voor verhuur van de Martinikerk verwijzen wij u naar de stichting: www.martinikerk.nl.