Wijkgemeente Martinikerk

Catechismus in Groningen

De Catechismus in Groningen-diensten zijn op de derde zondag van de maand (m.u.v. de maanden juli en augustus) om 19.00 uur in de Martinikerk. Deze diensten worden gecoördineerd door dr. T.T.J. Pleizier.

Diensten in 2017
15 januari – ‘Geluk’ (Dr. T.T.J. Pleizier)
19 februari – ‘Zonde & Kwaad’ (Dr. R.T. te Velde)
19 maart – ‘Waarom de doop?’ (Dhr. M. van Heijningen)
16 april – ‘Hoe de doop?’ (Ds. D. Mak)
21 mei – ‘Het gedoopte leven’ (Dr. T.T.J. Pleizier)
18 juni – ‘Over geloven’ (Prof. dr. A. Huijgen)

Introductie
Vanaf het begin kwamen christenen samen om het onderwijs van de Heer levend te houden en door te geven. Ze gaven hiermee gehoor aan een opdracht die Jezus hen had gegeven na zijn opstanding. Dit doorgaande leren is geen vinding van christenen, maar wortelt in de Joodse religie, waar voortdurend de oproep klinkt om  het onderwijs van de Thora in te scherpen. Geloven is immers niet irrationeel en het kennen van God raakt ook onze cognitie. De inzichten vanuit de christelijke traditie en het onderwijs van Jezus geven we in de diensten aan elkaar door, zodat het gaat resoneren in het eigen denken, voelen en handelen.

Eén van de manieren waarop het geloof is doorgegeven is in de vorm van een catechismus. Een serie vragen en antwoorden, waarin wordt verwoord wat christenen geloven. Het is in de dialoog dat het geloof wordt geleerd. In het stellen van vragen en zoeken naar antwoorden. Inwijden in het geloof door betrokken te raken, vragen te stellen, antwoorden te proeven. In een catechismus klinkt iets door van hoe anderen voor ons antwoord hebben gegeven op de woorden van God die hen raakten. Een echo vanuit het verleden, maar toch ook elke keer weer een nieuw woord in het heden. Wij blijven op zoek naar inzicht en stellen vragen om dieper door te dringen in waar het in het menselijk bestaan om gaat. Of we ons leven lang al als christen geloven of nog maar net beginnen.

Die gezamenlijke zoektocht van gelovigen de eeuwen door, naar waarheid, schoonheid en juistheid oriënteert zich vanouds aan vier kernwoorden:

  • Thora, het gebod dat God aan Israël gaf om als zijn volk te leven en waarin de leerlingen van Jezus het onderwijs van hun Heer herkenden;
  • Gebed, de omgang met God en de communcatie met de Heilige die dankzij het voorbeeld dat Jezus ons gaf ook de intimiteit van Onze Vader is;
  • Apostolicum, de korte samenvatting van God Drie-enig, van de komst van Jezus en de toekomst die  wacht; en
  • Sacrament, de twee rituelen van doop en avondmaal waarin God ons met al onze zintuigen onderdompelt in zijn genade.

In de avonddiensten waarin een nieuwe catechismustekst centraal staat, ontdekken we dat we als christenen deel uit maken van een lange en brede traditie, en worden we toegerust om als christen te leven:  in ons denken (met behulp van het Apostolicum), in onze communicatie met God (door het Gebed), in de rituelen van de kerk (zoals doop en avondmaal) en in de aanwijzingen voor het goede leven (in de Thora, Gods geboden). Catechismus in Groningen kenmerkt zich door eigentijdse verwoording en verbinding aan de brede stroom van de christelijke traditie.

Inlichtingen via communicatie@wijkgemeente-martinikerk.nl.