Wijkgemeente Martinikerk

Psalmenvespers

Elke tweede zondag van de maand (m.u.v. de maanden juli en augustus) organiseert de Wijkgemeente Martinikerk een Psalmenvesper. Deze vespers beginnen om 17.00 uur in de Martinikerk.

De Psalmenvespers worden gehouden om de blijvende verbondenheid met de Synagoge tot uitdrukking te brengen, in continuïteit met de christelijke traditie in kloosters en kathedralen en als inspiratie voor onze eigen spiritualiteit in verhouding tot God, onszelf, onze naaste en onze cultuur in het heden.

De vorm die voor deze Psalmenvespers wordt gekozen, is die van de Engelse “Evensong”, in de Anglicaanse traditie een klein onderdeel van een veel groter geheel: de dagelijkse gebeden tot God, elk uur, dag en nacht, in elk deel van de wereld. Afwisselend werken het Roder Jongenskoor, de Roden Girl Choristers en het Martinikerkkoor mee.

 
 Datum
Voorganger
Programma-
boekje
 Reflecties/
preek
Geluids-
bestand
Psalm 1*
12-02-2017
Prof. dr. G.H. van Kooten
pdf
pdf
mp3
Psalm 2*
12-03-2017
Dr. J.A. van den Berg
pdf
pdf
mp3
Psalm 3**
09-04-2017
Prof. dr. G.H. van Kooten
pdf
pdf
mp3
Psalm 4***
14-05-2017
Ds. P.A. Versloot
pdf
pdf
mp3
Psalm 5***
11-06-2017
Prof. dr. G.H. van Kooten
pdf
pdf
mp3
Psalm 6****
10-09-2017
Prof. dr. G.H. van Kooten
pdf
pdf
mp3
Psalm 7*
08-10-2017
Ds. W.M. Roseboom
pdf
pdf
mp3
Psalm 8***
12-11-2017
Prof. dr. G.H. van Kooten
pdf
pdf
mp3
Psalm 9**
10-12-2017
Ds. A. Vriend
pdf
pdf
mp3
Psalm 10**
14-01-2018
 Ds. P.A. Versloot
pdf
pdf
mp3
Psalm 11*
11-02-2018
 Prof. dr. G.H. van Kooten
pdf
pdf
mp3
Psalm 12***
11-03-2018
 Ds. P.A. Versloot
pdf
pdf
mp3
Psalm 13**
08-04-2018
 Prof. dr. G.H. van Kooten
pdf
pdf
mp3
Psalm 14*
13-05-2018
 Ds. P.A. Versloot
pdf
pdf
mp3
Psalm 15***
10-06-2018
 Prof. dr. G.H. van Kooten
pdf
pdf
mp3

* m.m.v. Roder Jongenskoor
** m.m.v. Martinikerkkoor
*** m.m.v. Roden Girl Choristers
**** m.m.v. Roder Jongenskoor & Roden Girl Voices

De Psalmenvespers zijn onderdeel van “Schoonheid met een Ziel”, het wekelijks programma van de Protestantse Gemeente Groningen op de zondagmiddag. Voor meer informatie, zie www.schoonheidmeteenziel.nl.