Wijkgemeente Martinikerk

Woordzoekers

De Woordzoekersdiensten zijn op de vierde zondag van de maand (m.u.v. de maanden juli en augustus) om 19.00 uur in de Martinikerk. Deze diensten worden gecoördineerd door onze wijkpredikant, Ds. P.A. Versloot.

Diensten in 2017
29 januari – ‘Gelijkenissen’ (Ds. P.A. Versloot)
26 februari – ‘Daniël’ (Ds. P.A. Versloot)
26 maart – ‘Daniël’ (Dr. Th.A.W. van der Louw, Emmeloord)
23 april – ‘Daniël’ (Ds. P.A. Versloot)
28 mei – ‘Daniël’ (Kand. M. van Heijningen, Dorkwerd)
25 juni – ‘Daniël’ (Ds. D. Mak, Groningen)

Introductie
Mensen zoeken dagelijks naar woorden in een gesprek, in Google of in puzzels. In Woordzoekersdiensten zoeken we diepgaand in de Bijbel naar woorden en dwarsverbanden, die ons beter de Bijbel helpen begrijpen, ons dichter bij God brengen en ons dagelijkse leven verhelderen. De diensten sluiten aan op het thema van (Woordzoekers)kringen in de gemeente. Deelnemers aan die kringen (zgn. Woordzoekers) kunnen via Facebook, via de mail (dominee@wijkgemeente-martinikerk.nl) of op andere wijze input leveren voor de diensten.