Wijkgemeente Martinikerk

Nieuwe organisten in de Martinikerk

Nieuwe organisten in de Martinikerk te Groningen.

Stef Tuinstra en Sietze de Vries zijn per 1 september door het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Groningen benoemd als organist in de vacature Wim van Beek. Zij bespelen het Schnitger-orgel in de morgendiensten ten behoeve van de wijkgemeente Martinikerk. Het betreft een 50/50 duo-baan, zodat altijd één van beiden aanwezig is.

De sollicitatiecommissie bestond behalve uit mensen uit Groningen uit Christiaan Ingelse, organist te Gouda, en Bas de Vroome, organist te Delft, als externe deskundigen.

Wim van Beek ( 1930) nam vorig najaar afscheid van “zijn Schnitger-orgel” in de Martinikerk na er ruim 60 jaar mee verbonden te zijn geweest.

 

Verstuurd door het College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Groningen

Ad Haaksman, secretaris.

seccvk@protestantsegemeentegroningen.nl