Wijkgemeente Martinikerk

Vacatures fondswervers

Fondswervers gezocht voor wijkgemeente en nieuwe projectperiode Het Pand

Om maatwerk te leveren vanuit het Pand aan de bewoners van de Korrewegwijk/Indische buurt zijn visie en beleid vastgelegd in het huidige projectplan ‘Er is meer boven Groningen’. De vele betrokkenen in het Pand hebben mogen merken dat in de projectperiode die loopt van februari 2015 t/m februari 2018 veel doelen uit het projectplan realiteit worden. Voor een volgende projectperiode wordt al weer volop nagedacht over een nieuw projectplan. Aan het uitvoeren van deze plannen zijn natuurlijk kosten verbonden. Een fondswervingscommissie is in het leven geroepen om donoren te zoeken die het werk in het Pand willen steunen. Steun komt van fondsen, kerkelijke gemeenten, bedrijven en particulieren. We zijn op zoek naar nieuwe, enthousiaste en gedreven personen die willen plaatsnemen in de commissie om donoren te werven voor aanvang van de nieuwe projectperiode.

Naast de donoren die gezocht worden voor het werk in het Pand, is het ook van belang om voldoende inkomsten te werven voor het werk in de wijkgemeente. We zoeken daarom ook één persoon die fondswervingsevents opzet in het belang van de wijkgemeente.

We zoeken personen voor de onderstaande functies. Draag je steentje bij en laat het ons weten als jij geknipt bent voor één van de functies (contactpersoon: Jan-Willem Puttenstein, email: jwputtenstein@gmail.com, tel: 06-23821663).

Voorzitter
De voorzitter coördineert de commissie en onderhoudt contacten met de diverse stakeholders. De persoon plant en zit de vergaderingen voor, delegeert taken en helpt bij het opzetten en het op peil houden van de PR.

Secretaris/Penningmeester
Deze persoon notuleert tijdens de vergadering en stelt de actiepuntenlijst op. Ook beheert en monitort hij/zij de toezeggingen en giften.

Coördinator bedrijven/fondsen
Deze persoon coördineert de fondswerving bij bedrijven en fondsen. Hij/zij benadert nieuwe bedrijven/fondsen. Daarnaast onderhoudt deze persoon contact met de bedrijven en fondsen die financiële steun verstrekken, en legt verantwoording bij hen af wat betreft de besteding van hun gift.

Coördinator kerkelijke gemeentes/particulieren
Deze persoon coördineert de fondswerving bij kerken en particulieren. De persoon benadert nieuwe kerkelijke gemeentes, onderhoudt contacten, en zet de PR op richting deze kerken omdat het belangrijk is om de kerk te betrekken bij het werk in het Pand via allerhande media.

Organisator activiteiten wijkgemeente
Deze persoon slingert locale fondswervingsevents aan. Hij/zij bedenkt creatieve manieren om lokaal geld te werven. Vervolgens zet hij/zij acties op touw, waarvoor actief gemeenteleden worden gevraagd. Bij voorkeur zijn het vernieuwende, originele acties, waar mensen graag aan meedoen. Maar ook meer traditionele vormen, waarvan bewezen is dat ze vrij gemakkelijk geld opleveren zijn welkom (bijv. sponsoracties/kerstmarkt).