Wijkgemeente Martinikerk

WIE ZIJN WIJ

De Protestantse Wijkgemeente Martinikerk is een onderdeel van de protestantse gemeente Groningen en daarmee onderdeel van Protestantse Kerk in Nederland. Onze gemeente is een orthodoxe gemeente. Dit betekent dat we geloven dat wat in de Bijbel staat waar is en beschouwen dit als het Woord van God. Onze gemeente staat in een gereformeerde traditie. In enkele geloofsbelijdenissen is ons geloof kort samengevat. Ook zijn we ons bewust dat het Christelijke geloof haar oorsprong vindt in het Jodendom en we weten ons daarom verbonden met Israël als het volk van God. Geloven is voor ons niet alleen gekoppeld aan de zondag, heel de week willen wij ons geloof uitleven. We willen een helpende hand bieden aan iedereen die dat nodig heeft en staan daarnaast open voor iedereen die geïnteresseerd is in het geloof in God.

Een uitgebreidere omschrijving van de wijkgemeente vindt u hier (versie januari 2016).