Wijkgemeente Martinikerk

Commissies

In onze wijkgemeente zijn een aantal commissies werkzaam.

Commissie Vorming en Toerusting
De commissie ontplooit allerlei activiteiten gericht op de geestelijke groei van de leden van de gemeente. Het doel daarbij is dat zij als christenen groeien in geloof, eenheid en getuigenis en zelfstandig leren omgaan met vragen aangaande geloof, kerk en samenleving. Concrete taken en activiteiten zijn:
– Coördineren en evalueren van het kringwerk;
– Uitrollen van het beleidsthema discipelschap;
– Organiseren van preekbesprekingen;
– Organiseren van tenminste twee gemeenteavonden per jaar;
– Aansturen van de jonge lidmaten bij de organisatie van de startzaterdag;
– Toerusting en teamvorming binnen de kerkenraad;
– Toerusting van de gemeente met het oog op haar missionaire roeping;
– Organiseren van (pre-)marriage cursus.

Stuurgroep missionair werk Het Pand
De stuurgroep is verantwoordelijk voor het uitvoeren van evangelisatie-activiteiten vanuit Het Pand. Het Pand is een missionair en diaconaal centrum dat is opgericht vanuit de Wijkgemeente Martinikerk om de wijkbewoners te bereiken met het Evangelie.