Wijkgemeente Martinikerk

Geschiedenis wijkgemeente

In 1953 richten een aantal gemeenteleden richten de Vriendenkring op. Zij ijveren voor de gereformeerde prediking e.d. in Groningen en houden eenmaal per maand bijeenkomsten, met sprekers uit de kring van de Gereformeerde Bond. De groep groeit. Uiteindelijk lukt het in 1966 om een predikant van gereformeerde signatuur te beroepen. Alle andere wijkgemeenten waren tot dan toe van midden orthodoxe signatuur. In totaal waren er halverwege de twintigste eeuw 10 Hervormde wijkgemeenten.
Twee van deze wijkgemeenten hielden hun bijeenkomsten in de Sionskerk aan de Korreweg. Vanwege tegenvallen inkomsten fuseren deze 2 wijken tot de Wijkgemeente Rondom de Sionskerk.

Het is op 2 september 1984 wanneer de eerste dienst wordt gehouden in de Martinikerk van de Hervormde wijkgemeente Centrum-Oost. Deze wijkgemeente is opnieuw een fusie, nu van de Wijkgemeente rondom de Sionskerk (Korrewegwijk) en de Filadelfiakerk (Oosterparkwijk).

Als gevolg van het proces rondom de vorming van de Protestantse Kerk Nederland ontstaan er in Groningen een groot aantal nieuwe gemeenten die een fusie zijn van de Hervormde wijkgemeenten met de Gereformeerde Kerken.
Uiteindelijk is er geen Gereformeerde Kerk over waar de wijkgemeente Centrum-Oost mee te fuseren. Daarom wordt, in overleg met de gemeenteleden besloten om voorlopig verder te gaan als Hervormde Wijkgemeente Martinikerk. Vanaf 2011 is de naam van de wijkgemeente: Wijkgemeente Martinikerk. En zo zijn wij al weer jaren een gemeente die iedere zondag samenkomt in de Martinikerk.