Wijkgemeente Martinikerk

Kerkenraad

Predikantpieter-flyer
Ds. P.A. (Pieter) Versloot is sinds september 2016 werkzaam voor Wijkgemeente Martinikerk. Naast zijn werk als gemeentepredikant is hij twee dagen per week als missionair predikant in dienst van de IZB. Voorheen heeft ds. Pieter Versloot gewerkt als zendingspredikant in Kazachstan, als projectleider bij de Pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland en als coördinator bij De Sleutelbloem, een christelijke zorginstelling. Voor contactgegevens gaat u naar de contactpagina.

Missionair werkerjan-in-het-pand
Evangelist Jan Waanders is sinds 1 februari 2005 werkzaam voor Wijkgemeente Martinikerk. Daarvoor was hij projectleider bij een ingenieursbureau op het gebied van duurzame energie opwekking. Zijn werkgebied betreft met name alle activiteiten in en rondom Het Pand. In Het Pand houdt de gemeente contact met de wijk. Tevens vinden er voor gemeenteleden allerlei activiteiten in Het Pand plaats. Hij is getrouwd met Anneke en is vader van Rutger, Ilse en Luuk.

Kerkenraad
De kerkenraad is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Wijkgemeente Martinikerk. Het pastoraat van de gemeente staat onder verantwoording van de ouderlingen pastoraat, de ouderling studentenpastoraat en de jeugdouderling. Verder zijn er een ouderling-scriba, een ouderling vorming en toerusting en een ouderling communicatie. De materiële belangen van de gemeente worden behartigd door de ouderling-kerkrentmeesters. Daarnaast is er een diaconaal team die zich richt op de dienst aan mensen in nood, dichtbij en ver weg.

De kerkenraad geeft richting en samenhang aan allerlei aspecten van het gemeentewerk. Een uitwerking hiervan voor de komende jaren is te vinden in het beleidsplan “Op weg – Een gastvrije gemeenschap van leerlingen” voor 2015-2019 .

Twee van de kerkenraadsleden vertegenwoordigen de Wijkgemeente Martinikerk in de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Groningen. Een ander kerkenraadslid vertegenwoordigt de gemeente op provinciaal niveau.

Wijkkerkenraad:
De wijkkerkenraad bestaat uit alle ambtsdragers. De ambtsdragers maker deel uit van een team. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het moderamen.

Moderamen:
Preses:            Dhr. J. van den Born
Scriba:            Dhr. S.J. Doornenbal
Assessor:        Mevr. H.G. Huiting
Lid:                  Mevr. D. van der Wouden-de Vries
Predikant:      Ds. P.A. Versloot

Indeling kerkenraadsleden in de teams:
SCRIBAAT:
Dhr. S.J. Doornenbal (ouderling-scriba)

PASTORAAL TEAM:
Mevr. D. van der Wouden-de Vries (ouderling pastoraat en voorzitter)
Dhr. L.J.A. Boiten (ouderling pastoraat)
Dhr. M.C. Knol (ouderling pastoraat)
Mevr. E.M.P. van Kammen-van den Rozenberg (ouderling pastoraat)

OUDERLINGEN MET EEN BIJZONDERE OPDRACHT:
Dhr. J. van den Born (ouderling vorming en toerusting, coördinatie beleid)
Dhr. J.C. van den Born (jeugdouderling)
Dhr. C.M. Alves Ferreira Barroso Proença (missionair ouderling)
Dhr. J.H. Hardeman (ouderling communicatie)
ouderling studentenpastoraat vacant

DIACONAAL TEAM:
Dhr. H. Boven
Dhr. W.J. van Duinen
Mevr. H.G. Huiting
Mevr. A.J. Noorman
Dhr. J. Verweij
Dhr. G. Zuidema (penningmeester, zonder ambt)

FINANCIEEL TEAM:
Dhr. R.P. Coster (ouderling-kerkrentmeester)
Dhr. J.W. Puttenstein  (ouderling-kerkrentmeester)
Dhr. J.J. Breeuwsma (administrateur, zonder ambt)

Ledenadministratie:
De administratieve werkzaamheden die verband houden met beheer en gebruik van het centrale persoonsregister, worden verzorgd door:
Dhr. T.J. van der Wouden