Wijkgemeente Martinikerk

Samenstelling wijkgemeente

De wijkgemeente is een typische stadsgemeente. Wij hebben een groep jonge gezinnen in de gemeente, met kinderen die naar de basisschool gaan. Deze vinden iedere zondag de weg naar de kinderoppas en de kindernevendienst. Daarnaast is er ook een groep gezinnen met tieners, deze groep is echter in relatieve zin klein ten opzichte van de andere gemeenteleden. De ouderen en de studenten zijn goed vertegenwoordigd.
De gemeente is een plek waar je als student een plek kan vinden, voor minder bedeelden en rijken, voor gezonden en zieken, voor werkenden en niet werkenden. Samen zijn wij gemeente, als een veelkleurig lichaam. Als gemeente willen wij ook met elkaar en van elkaar leren, geloven en God eren.