Wijkgemeente Martinikerk

Stad/Regio-functie

Het geografische gebied van de Wijkgemeente Martinikerk betreft vooral de bewoners van de Korrewegwijk, De Hoogte en de Oosterparkwijk. De leeftijdsopbouw laat sterk zien dat de wijken behoorlijk door studenten worden bewoond. Bijna 40% van de wijkbewoners heeft een leeftijd tussen de 20 en 30 jaar. Wanneer wordt gekeken naar de inkomensopbouw van de wijk, is goed te zien dat het een studentenwijk is.

Gemeenteleden wonen echter in toenemende mate buiten deze wijk. Een deel van de meelevende gezinnen woont zelfs buiten Groningen.