A Festival of Lessons & Carols

Op deze middag sluiten we aan bij een traditie die is ontstaan binnen de Kerk van Engeland aan het eind van de 19e eeuw. Daarom is de dienst ook in het Engels, met uitzondering van de gebeden (Bijbellezingen wel in het Nederlands afgedrukt). In de verscheidene liederen en lezingen uit de Bijbel ontdekken we het Grote Verhaal van God met de mensen. God die zich ontfermt over de mensen. Dit wordt het meest concreet in de geboorte van Jezus. Door de gebeden, liederen en lezingen bereiden we ons voor op de viering van Kerst.

Het jongerenprojectkoor ‘Rudolf Agricola’ staat onder leiding van Jaap de Kok.
Het orgel wordt bespeeld door Johan Smit.
De cello wordt bespeeld door Hans Huisjes.
Rianne Appol-Helmus verleent medewerking op fluit
Percussie wordt bespeeld door Dirk-Jan Apoll
Lector is Gert de Kok.

Een initiatief van de Protestantse Gemeente Groningen
www.schoonheidmeteenziel.nl