Kerkdienst Eerste Paasdag

Wanneer:
12 april 2020 @ 10:00 – 11:00
2020-04-12T10:00:00+02:00
2020-04-12T11:00:00+02:00
Waar:
RTV Noord

Wanneer:
12 april 2020 @ 10:00 – 11:00
2020-04-12T10:00:00+02:00
2020-04-12T11:00:00+02:00
Waar:
RTV Noord

Kerkdienst Eerste Paasdag op RTV Noord

Op Eerste Paasdag wordt om 10:00 uur een kerkdienst vanuit de Martinikerk uitgezonden. De uitzending met beeld en geluid kunt u op tv volgen via RTV Noord, en daarnaast is de dienst te volgen via de website, Facebookpagina en app van RTV Noord.

Voorganger is ds. Pieter Versloot
Organist is Sietze de Vries
Slagwerk door Kalina Vladovska
Gelegenheidskoor is het Agricola Consort

Orde van dienst
Orgel en slagwerk: Michael Praetorius (1571-1621): Courante (Terpsichore, 1612)
Zingen: NLB 617: 1, 2, 3, 18 en 19
Welkom
Bloemengroet
Aansteken kaarsen
Paasjubel
Bemoediging en groet
Zingen: LvdK 221: 1 en 3
Gebed
Lezing: Jesaja 28: 14-16
Zingen: Psalm 118: 8 en 9
Lezing: Mattheus 28: 1-10
Zingen: NLB 630: 1 tot en met 4
Overdenking: ‘Ontzet en opgetogen’
Gezongen geloofsbelijdenis: NLB 342: 1 tot en met 5
Toelichting kinderproject
Dankgebed, voorbede en Onze Vader
Zingen: NLB 641: 1 tot en met 4
Zegen
Orgel en slagwerk: Michael Praetorius (1571-1621): Entree du Ballet (Terpsichore, 1612)

Collecten

Collecte Ochtenddienst

Collecte Ochtenddienst

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:
– Scipio (app op uw smartphone of tablet)
– Tikkie: kerk050.nl/MKC (of via de QR-code hiernaast)
– via het bankrekeningnummer dat vermeld staat bij het collectedoel

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecte tijdens eredienst: Opstaan voor een menswaardig bestaan (ZWO)
NOAD zet zich in voor de landbouwactiviteiten van arme boeren, landloze loonarbeiders en hun gezinnen. Naast het vergroten van de voedselzekerheid verbetert NOAD de situatie van verstandelijk beperkte kinderen. Kijkt u voor meer informatie op: https://www.kerkinactie.nl/projecten/voedselzekerheid-en-verstandelijk-beperkte-kinderen U kunt via deze website ook een gift geven!
Overboekinginformatie:
– Tikkie: kerk050.nl/MKC1
NL08 RABO 0641 1348 94 t.n.v. Protestantse Gemeente Groningen o.v.v. Diaconie, Martinikerk, 12 april 2020

Uitgangscollecte: Stedelijk kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan de inzet van predikanten en kerkelijk werkers in onze wijkgemeenten.
Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.
Overboekinginformatie:
– Tikkie: kerk050.nl/MKC2
NL08 RABO 0641 1348 94 t.n.v. Protestantse Gemeente Groningen o.v.v. Stedelijk kerkenwerk, Martinikerk, 12 april 2020

Zendingsbussen: Stichting Steun Messias belijdende Joden
De opbrengst van de zendingsbussen gaat in april naar de Stichting Messias belijdende Joden. De visie is om vanuit de verbondenheid met Israël en in het bijzonder de Messias belijdende Joden met hun gebeden en gaven te steunen. Zij willen de christelijke gemeente wijzen op haar joodse wortels en de verbondenheid van de gemeente met de Messias belijdende Joden bevorderen. De stichting wil hen ook steunen en aanzetten tot evangelieverkondiging onder hun volksgenoten. Zij ondersteunen vele diaconale projecten o.a. met het steunen van gemeenten en voorgangers, hulptransporten, gaarkeukens.
Namens het diaconaal team van harte bij u aanbevolen.
Overboekinginformatie:
– Tikkie: kerk050.nl/MKC3
NL76 RABO 0106 0402 51 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Martinikerk o.v.v. Zendingsbus april

Collecte Wijkfonds

Collecte Wijkfonds

Wijkfonds
We vragen u ook nu om uw bijdrage voor het Wijkfonds, omdat de inkomsten daarvan grotendeels wegvallen i.v.m. de middag- en avonddiensten die niet doorgaan. Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:
– de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
– koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
– jeugdwerk
– deze website
– abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d.
Uiteraard vallen in deze tijd een aantal van deze posten weg, maar andere lopen door of komen er nu juist bij en daarom blijft uw bijdrage onmisbaar!
Overboekinginformatie:
– Tikkie: kerk050.nl/MKCA2
– NL51 INGB 0004 2111 33 t.n.v. Stichting Wijkfonds Martinikerk o.v.v. Collecte Wijkfonds

Kinderproject

Download hier het paas-knutselwerkje!

Knutselwerkje pasen