Collecten kerkdiensten
oudjaarsdag 2021 & 2 januari 2022

Collecten

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

Maak gebruik van de Scipio-app op uw smartphone of tablet (alleen beschikbaar voor leden)

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten Oudjaarsavonddienst

Eerste collecte: Kerk in Actie: Groningen voor Colombia
Samen met andere kerken uit Drenthe en Groningen ondersteunen we verschillende projecten van Kerk in Actie in Colombia. Onder de noemer: Groningen voor Colombia. Dit jaar zijn er drie collecten. Dit is de derde collecte. Er worden vier projecten in Colombia gesteund. Zo is er een project waar kinderen naast hun werk onderwijs krijgen. Ook worden bijvoorbeeld vrouwen ondersteund in het vredeswerk. Verder zendt de Protestantse Kerk een docent praktische theologie uit naar Colombia om daar ter plekke mensen op te leiden. Als vierde project worden trainingen gegeven in het opvangen van vluchtelingen. Voor veel meer informatie over deze vier projecten gaat u naar www.kerkinactie.nl/groningen

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de vijf wijkgemeenten in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan de kosten van het Kerkelijk Bureau. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Collecten ochtenddienst 2 januari

Eerste collecte: Afghanistan
Sinds de machtsovername van de Taliban heerst er armoede in Afghanistan, daarnaast is het voor veel mensen buitengewoon onveilig: vooral voor hen die met de vroegere overheid hebben samengewerkt. Werk is er nauwelijks: mensen vervallen in armoede en dan is het ook nog winter. Nasser, een bekende in de Nieuwe Kerk, heeft nauwe banden met familie en anderen aldaar. Doordat hij contacten heeft kan er hulp het land in. Dat is bijzonder, want de grote organisaties krijgen in het land, onder bewind van de Taliban, maar moeilijk toegang. Met deze collecte willen we zijn werk ondersteunen.

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de vijf wijkgemeenten in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan de kosten van het Kerkelijk Bureau. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

 

Zendingsbussen: Stichting Gave
Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. In de zomer organiseert Gave jongerenkampen waar de vluchtelingenjongeren zich niet alleen kunnen ontspannen, maar waar ook ruimte is om te praten over wat hun bezig houdt. Ze lezen in de Bijbel en horen over Gods genezende liefde, de meesten voor het eerst. Hun jongerennetwerk Connect Us is het hele jaar door actief: jonge Nederlandse christenen en vluchtelingenjongeren hebben samen een leuke avond met sport, muziek of een andere activiteit.