Collecten kerkdiensten
17 & 18 april

Collecten

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

Maak gebruik van de Scipio-app op uw smartphone of tablet (alleen beschikbaar voor leden)

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten Ochtenddienst

Eerste collecte ochtenddienst: Kerk in Actie: Nieuwe kansen voor straatkinderen in Oeganda
In het Oost-Afrikaanse land Oeganda stijgt de welvaart langzaam. Toch geldt dat niet voor iedereen. Op kinderen uit het droge noordoosten van Oeganda heeft de toenemende welvaart in grote stad een grote aantrekkingskracht. Ze ontvluchten armoede en huiselijk geweld. Maar wie ongeschoold is en een andere taal spreekt heeft het moeilijk in de stad. Sommigen redden het en overleven in sloppenwijken. In de hoofdstad zijn grote kantoren verrezen en staan mensen tijdens spitsuur met hun auto in de file. Een ideale plek om te bedelen of etenswaren te verkopen. Als je genoeg geld verzamelt kun je ‘s nachts ergens een slaapplek betalen. Het is een dagelijkse strijd om te overleven. Geen plek voor kinderen of voor meisjes die zwanger raken.

Deze collecte is bestemd om deze straatkinderen op te vangen, hun familie op te sporen en hen terug te brengen naar hun geboorteregio. Daar krijgen kinderen hulp zodat ze weer naar school kunnen. Jongeren krijgen de kans om een eigen bedrijfje te starten. En familie leert genoeg geld te verdienen om het onderwijs van hun kinderen weer zelf te gaan betalen.

Tweede collecte ochtenddienst: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de vijf wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan de inzet van predikanten en kerkelijk werkers in onze wijkgemeenten. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom

Collecte Catechismusdienst en Tweede Paasdag

Eerste collecte: Kerk in Actie: Libanon: Kansen voor jongeren in achterstandswijken
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid, armoede en geweld ontnemen jongeren – Syrische vluchtelingen, maar ook de Libanese jeugd – elk perspectief op een betere toekomst. Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar duizend kwetsbare tieners uit deze wijk op. Het centrum voelt voor hen als een tweede thuis: ze krijgen huiswerkbegeleiding, een vaktraining, psychosociale hulp of kunnen er terecht voor een partijtje tafelvoetbal of airhockey. Deze veilige en liefdevolle plek, waar jongeren de ruimte krijgen leeftijdsgenoten te ontmoeten en even onbezorgd jong kunnen zijn, geeft hen een stevig steuntje in de rug op weg naar de toekomst.
Met uw bijdrage steunt u werelddiaconale projecten van Kerk in Actie, zoals het werk in Beiroet voor kwetsbare jongeren.

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de vijf wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan de inzet van predikanten en kerkelijk werkers in onze wijkgemeenten. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom

Zendingsbussen: Mercy Ships
De opbrengst deze maand gaat naar Mercy Ships. Mercy Ships heeft als doel: in navolging van Jezus hoop en genezing brengen aan de allerarmsten in de wereld, omdat ieder mens kostbaar is. Hun kernwaarden zijn: compassie, Bijbelse normen en waarden, integriteit, en verantwoordelijkheid. Mercy Ships vaart met het ziekenhuisschip Africa Mercy naar de armste landen in Afrika om daar medische zorg mogelijk te maken door training en operaties. Vrijwel alleen vrijwilligers (400) werken aan boord, zij betalen zelf hun reiskosten en hun verblijf aan boord.