Collecten kerkdiensten
zondag 1 mei

Collecten

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

Maak gebruik van de Scipio-app op uw smartphone of tablet (alleen beschikbaar voor leden)

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten Ochtenddienst

Eerste collecte ochtenddienst: Stichting Chavah
Stichting Chavah is opgericht om een plek te bieden aan tiener- en jonge moeders en hun kindje in de stad Groningen.
Chavah wil jonge moeders die ervoor gekozen hebben om hun kindje een kans in het leven te geven, maar niet weten hoe ze dit voor elkaar moeten krijgen, begeleiden om in de toekomst zelfstandig voor zichzelf en haar kindje te kunnen zorgen. De jonge moeder heeft een eigen woon- en slaapruimte, sanitair en keukenblokje en deelt een gezamenlijke ruimte met maximaal 6 andere jonge moeders. Een gezin woont met hen op hetzelfde terrein, maar heeft haar eigen (woon)ruimten. Hierdoor is er bij Chavah plek, warmte en veiligheid en een begeleidingsprogramma voor de tienermoeder en haar kindje. Op hetzelfde terrein zijn in juni 2021 nog 6 volledig zelfstandige woonruimtes gereed gekomen. Naast woonruimte met begeleiding bieden we ook ambulante begeleiding. Voor dit werk is deze stichting afhankelijk van giften, daarom van harte bij u aanbevolen. Kijkt u voor meer informatie eens op www.chavah.nl

Tweede collecte ochtenddienst: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de vijf wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan de inzet van predikanten en kerkelijk werkers in onze wijkgemeenten. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Collecte Internaionale Dienst

Collecte: Onkosten (Wijkfonds)

Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:

  • de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
  • koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
  • jeugdwerk
  • deze website
  • abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d.

Zendingsbussen: Wycliffe
Het doel van Wycliffe Bijbelvertalers is dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de Bijbel in zijn eigen taal. Ongeveer 1,5 miljard mensen hebben nog geen Bijbel in hun eigen taal. Het aantal talen waarin nog een vertaal project moet worden gestart is 2163. Het is 400 jaar geleden dat het startsein werd gegeven voor de vertaling van de Bijbel in het Nederlands, de bekende Statenvertaling. 400 jaar later zijn er dus nog 1,5 miljard mensen die Gods Woord moeten missen in hun eigen taal. Gebed en financiële betrokkenheid vanuit ons land zijn onmisbaar om deze vertaalprojecten mogelijk te maken. Wycliffe Bijbelvertalers Nederland werkt op dit moment mee aan zo’n 140 vertaalprojecten wereldwijd.