Collecten kerkdiensten
zondag 13 november 2021

Collecten

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

Maak gebruik van de Scipio-app op uw smartphone of tablet (alleen beschikbaar voor leden)

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten Ochtenddienst

Eerste collecte ochtenddienst: Kom Over en Help
Kom Over en Help is een stichting die als missie heeft onze naasten die in armoede leven te helpen, vanuit Bijbelse opdracht. Het werkgebied bevindt zich in de vroegere communistische landen Albanië, Armenië, Georgië, Moldavië, Oekraïne en Oezbekistan. In veel van deze landen ontbreekt het aan een sociaal vangnet. Kom over en Help helpt kwetsbare mensen door middel van educatie zich te ontwikkelen. Daarnaast is het doel de zelfredzaamheid te vergroten en wordt er maatschappelijke zorg geboden.

Tweede collecte ochtenddienst: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de vijf wijkgemeenten in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan de kosten van het Kerkelijk Bureau. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Collecten Psalmenvespers

Collecte: Onkosten (Wijkfonds)

Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:

  • de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
  • koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
  • jeugdwerk
  • deze website
  • abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d.

 

Zendingsbussen: Tearfund
Tearfund werkt aan noodhulp en ontwikkeling van gemeenschappen wereldwijd. Waar mogelijk wordt dit  gedaan via lokale kerken, vanuit de opdracht van God om recht te doen. Tearfunds traint meer dan duizend lokale kerken met hun dorp of wijk de armoede aan te pakken  en hulp te verlenen bij rampen en conflicten. Hierbij wordt er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van eigen hulpbronnen. Thema’s die belangrijk zijn, zijn armoedebestrijding, integrale missie en duurzaamheid.