Collecten kerkdiensten
zondag 19 december 2021

Collecten

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

Maak gebruik van de Scipio-app op uw smartphone of tablet (alleen beschikbaar voor leden)

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten Ochtenddienst

Eerste collecte ochtenddienst: Kerk in Actie: India: Een nieuwe start voor kwetsbare vrouwen
Jong trouwen en voor je man zorgen, dat is de bestemming van veel meisjes in India. Als hun man dan werkloos wordt en er armoede heerst in het gezin, komen er problemen. Veel mannen reageren af met geweld of raken verslaafd. En veel vrouwen ontvluchten de problemen door de stap te zetten naar prostitutie of drugs. Gelukkig zetten de kerken in India ook een stap naar deze vrouwen. Dat doen ze samen met het Priscilla Centrum. Dit centrum ‘leent’ een jaar lang een kerkgebouw om er vakopleidingen te organiseren.  De leden van de kerken helpen daarbij als vrijwilliger. De vrouwen krijgen ook bijbellessen en pastorale zorg. Ze leren een vak, maar ook dat ze waardevolle mensen zijn, geliefd door God. Dat verandert hun leven totaal! “Ik was een verlegen meisje, maar geef nu zelfs naailes aan anderen.” vertelt een van hen. Na een jaar kan de kerk het project meestal zelfstandig runnen en verhuist het Priscilla Centrum naar een ander kerkgebouw. Zo breidt het werk zich als een olievlek uit over Noordoost-India. Wilt u ook bijdragen en geeft u in de collecte?

Tweede collecte ochtenddienst: Jong Protestant: Jongeren doorleven het kerstverhaal
Welke afwegingen maakte de herbergier toen Jozef en Maria voor zijn deur stonden? Wat ging er om in de herders toen ze de engelen hoorden zingen? En wat dachten de Wijzen toen ze de ster volgden? Met de KerstChallenge – een spel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk – kruipen jongeren in de huid van de personages uit het kerstverhaal. De KerstChallenge is een uitdaging om het kerstverhaal op een nieuw manier te beleven. Jongeren doen opdrachten, lossen puzzels op en verzamelen zoveel mogelijk punten. Maar liefst zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee.

Collecten Catechismusdienst

Eerste collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met deze collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de vijf wijkgemeenten in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan de kosten van het Kerkelijk Bureau. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Tweede collecte: Wijkfonds

Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:

  • de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
  • koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
  • jeugdwerk
  • deze website
  • abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d.

 

Zendingsbussen: Stichting Gave
Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. In de zomer organiseert Gave jongerenkampen waar de vluchtelingenjongeren zich niet alleen kunnen ontspannen, maar waar ook ruimte is om te praten over wat hun bezig houdt. Ze lezen in de Bijbel en horen over Gods genezende liefde, de meesten voor het eerst. Hun jongerennetwerk Connect Us is het hele jaar door actief: jonge Nederlandse christenen en vluchtelingenjongeren hebben samen een leuke avond met sport, muziek of een andere activiteit.