Collecten kerkdiensten
zondag 21 november 2021

Collecten

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

Maak gebruik van de Scipio-app op uw smartphone of tablet (alleen beschikbaar voor leden)

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten Ochtenddienst

Eerste collecte ochtenddienst: Voedselbank Groningen
De Voedselbank Stad Groningen zamelt levensmiddelen in en stelt deze gratis ter beschikking aan huishoudens die onvoldoende in hun levensbehoefte kunnen voorzien. Beoogd doel van de Voedselbank Stad Groningen is om voedsel te verstrekken aan ruim 750 gezinnen, in de stad Groningen. Verder geeft dit voldoening voor ruim 190 vrijwilligers, waaronder ook scholieren die een maatschappelijke stage bij de voedselbank lopen. Het leert hen op een betere manier om te gaan met voedsel en opent hen de ogen voor armoede.

Tweede collecte ochtenddienst: Protestantse Kerk in Nederland: Pastoraat
In het pastoraat draait het om nabijheid. En juist dat was lastig in coronatijd. Nieuwe vormen van liefdevolle aandacht werden bedacht. Het pastorale werk deed er meer dan ooit toe.
In Nederland werken er zo’n 500 geestelijk verzorgers vanuit de Protestantse Kerk in het pastoraat buiten de plaatselijke gemeenten, in onder meer de zorg, de scheepvaart, de krijgsmacht en de luchthaven. Daar maken zij de kerk zichtbaar. Ook veel gemeenteleden hebben daarin als vrijwilliger een rol. Om hen toe te rusten in hun pastorale taken ontwikkelt de Protestantse Kerk trainingen en materialen, zoals ‘De kleine kleine gids voor onderling pastoraat’. Ook voor kerkenraden en predikanten verschijnt er materiaal, zoals de handreiking ‘Mens tot het einde’, over de begeleiding van mensen met dementie, hun naasten en hun zorgverleners. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u de Protestantse Kerk in het ontwikkelen van pastorale trainingen en toerustingsmaterialen.

Collecten Catechismusdienst

Eerste collecte: Stedelijk kerkenwerk
Met de 1e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan het onderhoud van de orgels in de kerken. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Tweede collecte: Wijkfonds

Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:

  • de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
  • koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
  • jeugdwerk
  • deze website
  • abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d.

 

Zendingsbussen: Tearfund
Tearfund werkt aan noodhulp en ontwikkeling van gemeenschappen wereldwijd. Waar mogelijk wordt dit  gedaan via lokale kerken, vanuit de opdracht van God om recht te doen. Tearfunds traint meer dan duizend lokale kerken met hun dorp of wijk de armoede aan te pakken  en hulp te verlenen bij rampen en conflicten. Hierbij wordt er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van eigen hulpbronnen. Thema’s die belangrijk zijn, zijn armoedebestrijding, integrale missie en duurzaamheid.