Collecten kerkdiensten
zondag 5 december 2021

Collecten

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

Maak gebruik van de Scipio-app op uw smartphone of tablet (alleen beschikbaar voor leden)

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten Ochtenddienst

Eerste collecte ochtenddienst: Kerk in Actie: Rwanda: Opvang en scholing van kwetsbare kinderen
Vandaag collecteren we voor het werk van Kerk in Actie in Rwanda. Wat begon als een opvangcentrum voor weeskinderen na de genocide van 1994 in Rwanda, groeide uit tot een stevige organisatie voor kinderen en verzorgers, die te maken hebben met hiv en kinderen die geen veilig thuis hebben. Kinderen worden thuis bezocht, krijgen hulp op school. Verzorgers ontvangen steun met goed voedsel, inkomen en een zorgverzekering. Via sport en spel leren kinderen hoe ze kunnen omgaan met hun ziekte. Want ook als je met hiv besmet bent, ligt er nog een hele toekomst voor je. Steun dit werk via de collecte.

Tweede collecte ochtenddienst: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de vijf wijkgemeenten in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan de kosten van het Kerkelijk Bureau. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Collecten Internationale dienst

Collecte: Onkosten (Wijkfonds)

Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:

  • de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
  • koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
  • jeugdwerk
  • deze website
  • abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d.

 

Zendingsbussen: Stichting Gave
Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. In de zomer organiseert Gave jongerenkampen waar de vluchtelingenjongeren zich niet alleen kunnen ontspannen, maar waar ook ruimte is om te praten over wat hun bezig houdt. Ze lezen in de Bijbel en horen over Gods genezende liefde, de meesten voor het eerst. Hun jongerennetwerk Connect Us is het hele jaar door actief: jonge Nederlandse christenen en vluchtelingenjongeren hebben samen een leuke avond met sport, muziek of een andere activiteit.