Collecten kerkdiensten
zondag 9 januari 2022

Collecten

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

Maak gebruik van de Scipio-app op uw smartphone of tablet (alleen beschikbaar voor leden)

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten Ochtenddienst

Eerste collecte ochtenddienst: Voedselbank Groningen
Logo Voedselbank GroningenDe Voedselbank Stad Groningen zamelt levensmiddelen in en stelt deze gratis ter beschikking aan huishoudens die onvoldoende in hun levensbehoefte kunnen voorzien. Beoogd doel van de Voedselbank Stad Groningen is om voedsel te verstrekken aan ruim 750 gezinnen, in de stad Groningen. Verder geeft dit voldoening voor ruim 190 vrijwilligers, waaronder ook scholieren die een maatschappelijke stage bij de voedselbank lopen. Het leert hen op een betere manier om te gaan met voedsel en opent hen de ogen voor armoede. Uw bijdrage is van harte welkom!

Tweede collecte ochtenddienst: Wijkwerk
Met deze collecte worden in iedere wijkgemeente eigen, verschillende doelen bekostigd. Te denken valt aan wijkavonden, liturgieën, jeugdactiviteiten, sommige bijzondere kerkdiensten of vieringen, of zelfs aan administratiekosten.

Collecte Psalmenvespers

Collecte: onkosten (Wijkfonds)

Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:

  • de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
  • koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
  • jeugdwerk
  • deze website
  • abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d.

Uiteraard vallen in deze tijd een aantal van deze posten weg, maar andere lopen door of komen er nu juist bij en daarom blijft uw bijdrage onmisbaar!

Zendingsbussen: Stichting Messias belijdende Joden
De visie van Stichting Messias belijdende Joden is vanuit de verbondenheid met Israël en in het bijzonder de Messias belijdende Joden met hun gebeden en gaven te steunen. Zij willen de christelijke gemeente wijzen op haar joodse wortels en de verbondenheid van de gemeente met de Messias belijdende Joden bevorderen. De stichting wil hen ook steunen tot evangelieverkondiging onder hun volksgenoten. Zij ondersteunen vele diaconale projecten o.a. met het steunen van gemeenten en voorgangers, hulptransporten, gaarkeukens.