Collecten Kerstdiensten
zondag 24-26 december 2021

Collecten

U kunt tijdens of na deze diensten op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

Maak gebruik van de Scipio-app op uw smartphone of tablet (alleen beschikbaar voor leden)

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten Kerstnacht en -ochtenddienst

Eerste collecte Kerstnachtdienst en -ochtenddienst: KIA: Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland
Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. En jarenlang, onzeker wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Via 3 partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen met voedsel, kleding, zorg en onderwijs. Partner Borderline laat vluchtelingen bij aankomst op Lesbos op krachten komen door ze eten en drinken aan te bieden. Daarna krijgen ze hulp bij het invullen van officiële documenten. Op een eigen school kunnen vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar lessen Engels, Grieks en wiskunde volgen. Partner Synyparxis geeft zorg en begeleiding aan alleenreizende minderjarige vluchtelingen in vier opvangcentra op het Griekse vasteland. In de voedselkeuken van partner Apostoli in Athene krijgen vluchtelingen en dakloze Grieken elke dag een maaltijd. Arme gezinnen krijgen elke maand een voedselpakket en in vluchtelingenkampen worden zeep en andere spullen voor persoonlijke verzorging uitgedeeld.

Tweede collecte Kerstochtenddienst: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de vijf wijkgemeenten in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan de kosten van het Kerkelijk Bureau. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Collecten Tweede Kerstdagdienst

Eerste collecte: Kerk in Actie: Zuid-Afrika: Kinderopvang en gezond eten
In Zuid-Afrika woont slechts een derde van de kinderen bij beide ouders. Tweederde van de kinderen leeft in armoede en in ongezonde omstandigheden. Voormalig missionaris Attie van Niekerk helpt kerken deze kinderen en hun verzorgers te steunen. In Mamelodi, een wijk ten oosten van de stad Pretoria, is hij met zijn organisatie NOVA een kinderopvang gestart. Kinderen kunnen iedere week naar deze opvang komen, zodat ze belangrijke waarden leren om een goed leven op te bouwen. Dat gebeurt op een vrolijke speelse manier via muziek en theater, ook de ouders worden ondersteund.
Attie van Niekerk wil deze opvang, genaamd Chics, in de toekomst gaan uitbreiden naar veel meer Zuid-Afrikaanse kerken. Ze werken hierin samen met bestaande centra voor kinderopvang.
Naast het kinderprogramma heeft de organisatie ook energiezuinige kookovens ontwikkeld die veertig procent minder hout kosten en minder rook en fijnstof geven in huis. Het scheelt tijd en geld, is milieuvriendelijker, en de bewoners hebben minder last van infecties aan ogen en luchtwegen.

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de vijf wijkgemeenten in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan de kosten van het Kerkelijk Bureau. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Zendingsbussen: Stichting Gave
Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. In de zomer organiseert Gave jongerenkampen waar de vluchtelingenjongeren zich niet alleen kunnen ontspannen, maar waar ook ruimte is om te praten over wat hun bezig houdt. Ze lezen in de Bijbel en horen over Gods genezende liefde, de meesten voor het eerst. Hun jongerennetwerk Connect Us is het hele jaar door actief: jonge Nederlandse christenen en vluchtelingenjongeren hebben samen een leuke avond met sport, muziek of een andere activiteit.