Collecten zondag 29 januari

Hoe u kunt bijdragen

Maak gebruik van de Scipio-app op uw smartphone of tablet (alleen beschikbaar voor leden)

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten ochtenddienst

Eerste collecte: Wijkdiaconie – Friedensstimme
In Rusland leven miljoenen mensen die onbekend zijn met het evangelie. Gedreven door de woorden van de Heere Jezus, dat alle volken van Hem moeten horen, gaan Russische evangelisten er op uit om hun naaste over God te vertellen. Friedensstimme helpt ruim 100 evangelisten om zich volledig aan evangelieverkondiging te kunnen wijden. Daarnaast heeft Friedensstimme als doel christenen in Nederland betrokken te laten zijn bij broeders en zusters in Rusland en omliggende landen.

Tweede collecte: Jong Protestant – Sirkelslag
De collecte van vandaag is bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof? Dat kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. Ze strijden tegen groepen in andere plaatsen, met wie ze online in verbinding staan, om de hoogste score. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal en vaak ook diaconale thema’s centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen. Samen meedoen aan Sirkelslag versterkt bovendien teambuilding, groepsopbouw en het onderlinge vertrouwen in een groep. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen bij de kerk te betrekken. Geef aan de collecte, zodat Jong Protestant ieder jaar opnieuw Sirkelslagprogramma’s en andere werkvormen kan ontwikkelen voor jeugd binnen én buiten de kerk. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Avondmaalscollecte: Kerken helpen kerken – Noodhulpfonds van CGK, GZB en Verre Naasten
Wereldwijd luiden kerken de noodklok, want de kosten voor levensonderhoud stijgen dramatisch. Kerken, kerkleden en buurtgenoten die toch al over weinig beschikken, belanden in nog grotere armoede. Bijna 900 miljoen mensen moeten rondkomen van minder dan 1,75 euro per dag en besteden dat – noodgedwongen – grotendeels aan voedsel. Partnerkerken en -organisaties van de GZB, CGK en Verre Naasten delen voedsel- en hygiënepakketten uit en kleding, ze geven psychische en medische zorg, vergoeden medicijnen en ze voorzien in brandstof voor vervoer en verwarming. Kortom: ze zien om naar verdrukten en vluchtelingen.

Collecten avonddienst

Eerste collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met de eerste collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. Uit de vijf wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan de kosten van het Kerkelijk Bureau. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Tweede collecte: Wijkfonds 
Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:

  • de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
  • koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
  • jeugdwerk
  • deze website
  • abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d.

Zendingsbussen januari: IZB
De IZB staat voor zending in Nederland. Zij verlangen ernaar dat gemeenten en gemeenteleden gestalte geven aan het evangelie van Jezus Christus in de wereld. En dat zij daardoor mensen die Hem nog niet kennen voor Hem te winnen en samen met zijn gemeente Hem navolgen. Met hun kennis en ervaring willen zij daarom de kerk en plaatselijke gemeenten ondersteunen bij het vervullen van hun missionaire roeping. Voorbeelden hiervan zijn het ondersteunen van pioniersplekken zoals Het Pand, toerusting van gemeente door het Focus-traject, Dabar camping-evangelisatie, en toerusting van predikanten.