Collecten zondag 27 november

Hoe u kunt bijdragen

Maak gebruik van de Scipio-app op uw smartphone of tablet (alleen beschikbaar voor leden)

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten ochtenddienst

Eerste collecte: Kerk in Actie: Colombia: Kinderen in achterstandswijk weerbaar maken
Je zult als kind maar opgroeien in een onveilige wijk met veel geweld en criminaliteit, zoals drugshandel. In onze grote steden hebben we ook achterstandswijken waar kinderen extra aandacht nodig hebben, maar in Colombia is dat nog veel erger. Veel kinderen staan er alleen voor, omdat hun ouders te hard moeten werken om de eindjes aan elkaar te knopen. In de hoofdstad Bogotá is een christelijke organisatie die dit soort kinderen een veilige haven biedt. Het zijn kinderen die vaak voor of na schooltijd voor geld op de markt werken of vuilnis sorteren. Het centrum biedt hen praktische trainingen: werken in een moestuin, prachtige producten van papier maken, of zelfs een koksopleiding. Maar het belangrijkste blijft toch, dat ze náást deze kinderen gaan staan en hen langdurig ondersteunen. Dat is precies het verschil wat maakt dat deze kinderen ineens van kansarm tot kansrijk worden. Zoiets gun je ieder kind. Daarom collecteren we vandaag voor dit werk. We bevelen deze collecte via Kerk in Actie van harte bij u aan.

Tweede collecte: Wijkwerk
Met deze collecte worden in iedere wijkgemeente eigen, verschillende doelen bekostigd. Te denken valt aan wijkavonden, liturgieën, jeugdactiviteiten, sommige bijzondere kerkdiensten of vieringen, of zelfs aan administratiekosten.

Collecten Woordzoekersdienst

Eerste collecte: Stedelijk kerkenwerk
Met deze collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. Uit de vijf wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan de kosten van het Kerkelijk Bureau. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Tweede collecte: Wijkfonds
Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:

  • de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
  • koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
  • jeugdwerk
  • deze website
  • abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d.

Zendingsbussen november: Tearfund

Tearfund werkt aan noodhulp en ontwikkeling van gemeenschappen wereldwijd. Waar mogelijk wordt dit gedaan via lokale kerken, vanuit de opdracht van God om recht te doen. Tearfund traint meer dan duizend lokale kerken met hun dorp of wijk de armoede aan te pakken en hulp te verlenen bij rampen en conflicten. Hierbij wordt er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van eigen hulpbronnen. Thema’s die belangrijk zijn, zijn armoedebestrijding, integrale missie en duurzaamheid.