Collecten zondag 14 augustus

Hoe u kunt bijdragen

Maak gebruik van de Scipio-app op uw smartphone of tablet (alleen beschikbaar voor leden)

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten Ochtenddienst

Eerste collecte: Kerk in Actie: Egypte: De kerk staat op tegen armoede in het dorp

Op het platteland van Egypte is de armoede groot. De werkloosheid is enorm en inwoners hebben nauwelijks toekomstperspectief. BLESS, de diaconale organisatie van de Koptisch-Orthodoxe Kerk, wil de leefomstandigheden in arme dorpen verbeteren door economische ontwikkeling te stimuleren. De armste inwoners krijgen hulp om water en elektriciteit te kunnen betalen en dorpelingen kunnen een microkrediet aanvragen om een eigen bedrijfje te starten. Dankzij een eigen inkomen kunnen hun kinderen naar school en vertrekken minder jongeren naar de stad of buitenland om hun leven op te bouwen. Kerk in Actie steunt het diaconale werk van de Koptisch-Orthodoxe kerk in Egypte, die mensen leert om in hun eigen dorp de armoede te lijf te gaan. Geef in de collecte en steun dit belangrijke werk voor arme dorpelingen in Egypte.

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk

Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de vijf wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan de kosten van de landelijke organisatie van de Protestantse Kerk. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Collecten Avonddienst

Eerste collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met deze collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de vijf wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan de kosten van de landelijke organisatie van de Protestantse Kerk. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Tweede collecte: Wijkfonds

Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:
  • de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
  • koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
  • jeugdwerk
  • deze website
  • abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d.

Zendingsbussen augustus: Bijbelhuis Antwerpen

Het Bijbelhuis is dit jaar al 50 jaar actief in Antwerpen-Noord, een dynamische wijk. Ernst van Velzen, ons wel bekend als voormalig evangelist in onze wijkgemeente, is hier coördinator en zijn vrouw Thera werkt er in het vrouwenwerk. Wekelijks worden er activiteiten voor kinderen, jongeren en ouderen georganiseerd, zoals kinder- en jongerenclubs, sportmiddagen, bijbel- en thema-avonden, uitstapjes, naaiateliers en buurtmaaltijden. In het werk ligt een belangrijk accent op het aangaan en onderhouden van vriendschappen met als doel relaties aan te gaan en van hieruit te laten zien wie Jezus is en wat hij heeft gedaan.