4 november 2020

Dankdagdienst – ‘Een Dankoffer’

Op deze dankdag wordt een kerkdienst uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Avonds om 19.30 uur kunt u meekijken, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Voorganger: ds. P.A. Versloot
Organist: Sietze de Vries
Solozang: Akke Conradi
Gelegenheidskoor: Agricola Consort

Orde van dienst

 • Welkom
 • Akke Conradi zingt een dankdaglied op de melodie van lied 803
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Psalm 116 vers 5 tot en met 8
 • Gebed
 • Aansporing van de apostel Paulus: Romeinen 12: 1 en 2
 • Psalm 118 vers 10
 • Lezing Oude Testament: Leviticus 7: 11-21 (HSV)
 • Lezing Nieuwe Testament: Hebreeën 13: 8-16 (HSV)
 • Lied 972 vers 5 tot en met 8
 • Dankbaarheid in de praktijk ten tijde van corona: Julia de Jager-Hunse
 • Toelichting collecten
 • Gebeden:
  • Gebed van de dag
  • Voorbeden
  • Onze Vader
 • Lied 418
 • Zending en zegen

Collecten

Collecte Ochtenddienst

Collecte Dankdagdienst

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

 • Scipio (app op uw smartphone of tablet)
 • Tikkie: kerk050.nl/MKC (of via de QR-code hiernaast)
 • via een bankoverschrijving (vermeld a.u.b. duidelijk het doel):
  • voor ‘gewone’ collecten: NL08 RABO 0641 1348 94 t.n.v. ‘Protestantse Gemeente Groningen’
  • voor zendingsbus, collecte van de wijkdiaconie of voor het wijkfonds: NL76 RABO 0106 0402 51 t.n.v. ‘Diaconie Hervormde Gemeente Martinikerk’

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten Dankdag

Eerste collecte – wijkdiaconie: Schuldhulpmaatje
Door de coronacrisis lopen voor veel mensen de inkomsten terug of raken mensen zelfs hun baan kwijt. Helaas rust er nog altijd een taboe op schulden of geldzorgen. Aan de vooravond van een mogelijk nieuwe economische crisis is het zaak nu het taboe te doorbreken. Schuldhulpmaatje wil hulpvragers zo snel en breed mogelijk bereiken. Dit doen ze door het thema bespreekbaar te maken en hulpvragers te ondersteunen. Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan de kosten van het Kerkelijk Bureau. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Zendingsbussen: Stichting Dorcas
De opbrengst deze maand gaat naar de Stichting Dorcas. Dorcas is een internationale christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, sociale hulp, noodhulp en wederopbouw. Zij werken in Oost-Europa, Afrika en Midden-Oosten. Hun visie en missie is: Wij werken aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten en wij verlangen ernaar dat mensen en gemeenschappen tot hun recht komen en bloeien. Wij zien armoede, uitsluiting en crisis, en de mensonwaardige gevolgen daarvan. Daar leggen wij ons niet bij neer. Zo volgen wij Jezus Christus na.
Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

Extra oproep voor de Voedselbank

Het gaat niet goed met de Voedselbank. Daar heeft u vast wat over meegekregen uit regionale en landelijke media. Omdat er slechts weinig bezoekers bij een kerkdienst aanwezig mogen zijn, is het verzamelen op dat moment ook minder zinvol. Daarom is er weer, net als tijdens de lockdownperiode aan het begin van het jaar, de mogelijkheid om producten voor de Voedselbank in te leveren door de raampjes van het Boter- en Broodhuisje. U kunt weer wekelijks producten brengen op elke woensdag- en vrijdagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur.

Bent u niet in de gelegenheid om producten te doneren? Dan kunt u natuurlijk ook een financiële bijdrage doen. Kijk hiervoor op de website van de Voedselbank. https://voedselbank-groningen.nl/geld-doneren/

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!