Gezamenlijke dienst met de Tehuisgemeente en Het Pand

‘Blij met Jezus in Het Pand, de Tehuisgemeente en de Wijkgemeente Martinikerk’ is het thema van de gezamenlijke dienst zondag 1 juli om 9.30 uur in de Martinikerk. Na afloop van de kerkdienst is er koffie, thee en limonade. Van harte welkom!