1 November 2020

International Service

International Service

Theme – ‘Glimpses of Hope’

Sermon Charles Christian
Liturgy Benno van den Toren
Testimony Paul Mutama Sebasaza
Voice & piano Kezia Olive & Silvia Sabovikova
Cello & Guitar Gailė Austėja Šamborskytė & David Vinazza
Organ Janny Knol-de Vries

Order of worship

Download full version Order of worship (PDF)

 • THE APPROACH TO GOD
  • Welcome
  • Hymn: “Great is Thy faithfulness, ” O God my Father
  • Votum
  • Salutation
  • Passing the peace of Christ – greeting one another
  • Saying sorry to God
  • Words of Assurance
  • Hymn: Take my life and let it be
 • LISTENING TO THE WORD OF GOD
  • Prayer for illumination
  • Lesson (Ruth 3, NIV): Ruth and Boaz at the Threshing Floor
  • Sermon
  • Musical response
  • Testimony
 • RESPONSE TO GOD
  • Intercession
  • Silence
  • The Lord’s Prayer
  • Hymn: Abide with me
 • SENDING AND BENEDICTION 

Collecten

Collecte Ochtenddienst

Collecte Ochtenddienst

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

 • Scipio (app op uw smartphone of tablet)
 • Tikkie:
 • via een bankoverschrijving (vermeld a.u.b. duidelijk het doel):
  • voor ‘gewone’ collecten: NL08 RABO 0641 1348 94 t.n.v. ‘Protestantse Gemeente Groningen’
  • voor zendingsbus, collecte van de wijkdiaconie of voor het wijkfonds: NL76 RABO 0106 0402 51 t.n.v. ‘Diaconie Hervormde Gemeente Martinikerk’

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten Internationale Dienst

Eerste collecte: kosten voor deze dienst (Wijkfonds)
Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:
– de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
– koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
– jeugdwerk
– deze website
– abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d.
Uiteraard vallen in deze tijd een aantal van deze posten weg, maar andere lopen door of komen er nu juist bij en daarom blijft uw bijdrage onmisbaar!

Zendingsbussen: Stichting Dorcas
De opbrengst deze maand gaat naar de Stichting Dorcas. Dorcas is een internationale christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, sociale hulp, noodhulp en wederopbouw. Zij werken in Oost-Europa, Afrika en Midden-Oosten. Hun visie en missie is: Wij werken aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten en wij verlangen ernaar dat mensen en gemeenschappen tot hun recht komen en bloeien. Wij zien armoede, uitsluiting en crisis, en de mensonwaardige gevolgen daarvan. Daar leggen wij ons niet bij neer. Zo volgen wij Jezus Christus na.
Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

Extra oproep voor de Voedselbank

Het gaat niet goed met de Voedselbank. Daar heeft u vast wat over meegekregen uit regionale en landelijke media. Omdat er slechts weinig bezoekers bij een kerkdienst aanwezig mogen zijn, is het verzamelen op dat moment ook minder zinvol. Daarom is er weer, net als tijdens de lockdownperiode aan het begin van het jaar, de mogelijkheid om producten voor de Voedselbank in te leveren door de raampjes van het Boter- en Broodhuisje. U kunt weer wekelijks producten brengen op elke woensdag- en vrijdagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur.

Bent u niet in de gelegenheid om producten te doneren? Dan kunt u natuurlijk ook een financiële bijdrage doen. Kijk hiervoor op de website van de Voedselbank. https://voedselbank-groningen.nl/geld-doneren/

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!