Kerstochtend

Kerkdienst
vrijdag 25 december 2020

Op deze eerste kerstdag wordt een kerkdienst uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur kunt u meekijken, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Voorganger ds. Pieter Versloot
Organist Stef Tuinstra
Zang Martini kerkkoor
Cello Gaile Austėja Šamborskytė

Orde van dienst

 • Orgelspel
 • Welkom door ouderling van dienst
 • Muziek: The first Noel (Cello)
 • Votum en groet
 • Zingen: NLB 475: 1,2,3 (Begeleid op de vleugel)
 • Afsluiting Adventsproject kindernevendienst
 • Zingen: Lied: NLB 444: 5
 • Gebed
 • Lezing Nahum 1:15-2:1 (HSV)
 • Zingen: NLB 476: 1, 2
 • Lezing Lukas 2: 8-21 (HSV)
 • Zingen: NLB 476:3,4
 • Lezing Mattheüs 18: 19-20 (HSV)
 • Muziek: Hark the angels (Cello)
 • Preek
 • Muziek: Joy to the world (Cello)
 • Hoe vieren wij kerst?
 • Toelichting collecten
 • Gebeden
 • Zingen: Ere zij God (Klassieke variant)
 • Zegen
 • Orgelspel

Collecten

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

Maak gebruik van de Scipio-app op uw smartphone of tablet (alleen beschikbaar voor leden)

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten Eerste Kerstdag

Eerste collecte: Geef Licht: Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten… Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. De situatie in de vluchtelingenkampen is mensonwaardig. Veel mensen bivakkeren noodgedwongen in fragiele, zelfgemaakte bouwsels die wegwaaien als er veel wind staat. Medische zorg is er nauwelijks, ook niet voor zwangeren, pasgeboren baby’s en chronische zieken. Er is geen hulp voor getraumatiseerden. Het is er onveilig en er is veel geweld tussen verschillende bevolkingsgroepen.

Via partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in Griekenland. Bij aankomst worden ze welkom geheten, krijgen ze voedsel en water en een pakketje kleding. Ook krijgen ze informatie over hun procedure en hulp bij het aanvragen van documenten. Kinderen krijgen les op een veilige plek buiten het kamp. Onderwijs geeft kwetsbare kinderen structuur. Waar mogelijk worden vluchtelingen geholpen naar een betere plek.

Kom ook in actie en geef in de collecte! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland!

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan de kosten van verwarming en verlichting van de kerkgebouwen. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Zendingsbussen: Open Doors
De opbrengst van de zendingsbussen is deze maand bestemd voor Open Doors. Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Zij brengen Bijbels, christelijke lectuur, geven trainingen en verlenen de organisatie praktische hulp zoals traumazorg en noodhulp. Open Doors werkt wereldwijd in zo’n 50 landen. Daarnaast willen zij westerse christenen betrekken bij de vervolgde kerk d.m.v. speciale campagnes en presentaties in Nederland om de verhalen van vervolgde christenen te vertellen.
De missie van Open Doors is dan ook om vervolgde christenen wereldwijd te versterken, toe te rusten en aan te moedigen.
Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

Extra oproep voor de Voedselbank

De diaconieën van de Nieuwe Kerk en de Martinikerk en de Stichting Martinikerk ondersteunen de Voedselbank in Groningen. Elke woensdag en vrijdag (met uitzondering van de periode 25 december t/m 1 januari) kunt u tussen 14 en 17 uur corona-proof levensmiddelen doneren door de luiken van het boter-en-broodhuisje van de Martinikerk (naast de Kosterij).

We verzoeken u wel om alleen houdbare producten in te leveren. Er kunnen namelijk enkele dagen tussen zitten tot de producten worden opgehaald.

Bent u niet in de gelegenheid om producten te doneren? Dan kunt u natuurlijk ook een financiële bijdrage doen. Kijk hiervoor op de website van de Voedselbank. https://voedselbank-groningen.nl/geld-doneren/

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!