Kerkdienst zondag 14 juni 2020

Eerste zondag na Trinitatis

Op deze zondag wordt een kerkdienst uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur kunt u meekijken, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Voorganger: ds. H.C. Marchand
Organist: dhr. Sietze de Vries
Met medewerking van een selectie zangers van het Agricola Consort

Thema kindernevendienst: De arbeiders in de wijngaard (Mattheus 20)

Thema basiscatechese: Jakob (Genesis 28)

Orde van dienst

 • Welkom door de ouderling
 • Psalm 42:1,2
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Psalm 42:3,5
 • Gebod
 • Psalm 42:6,7
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Kinderlied OTH 41:1,4 Heer onze Heer, hoe heerlijk is Uw Naam.
 • Schriftlezing Efeze 4:1-16
 • Lied 968:1,2,4,5
 • Prediking Thema: Bewaar de eenheid!
 • Lied 678:1,2,3,4,5,9
 • Dankgebed en voorbeden
 • Collecte
 • Lied 727:1,2,4,6,8,10
 • Zegen

 

Collecten

Collecte Ochtenddienst

Collecte Ochtenddienst

U kunt tijdens of na deze diensten op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:
– Scipio (app op uw smartphone of tablet)
– Tikkie: kerk050.nl/MKC (of via de QR-code hiernaast)
– via het bankrekeningnummer dat vermeld staat bij het collectedoel

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecte tijdens eredienst: Protestantse Kerk: Dorpskerken van betekenis
Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als kleine geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp. Centraal staat niet de vraag ‘Hoe lang redden we het nog als krimpende gemeente?’, maar: ‘Hoe draagt onze kerk bij aan de leefbaarheid van ons dorp?’ Dat kan bijvoorbeeld met pastorale en diaconale aandacht voor dorpsbewoners, samenwerking met de dorpsraad, open vieringen op feestdagen of een open kerkgebouw als huiskamer van het dorp. Om dorpskerken te ondersteunen zijn uitwisseling van ervaringen en regiobijeenkomsten rond kerk- en leefbaarheidsvraagstukken van groot belang. Met deze collecte ondersteunt u de dorpskerken in Nederland in het zoeken naar nieuwe wegen op oude gronden.

Overboekinginformatie:
– Tikkie: kerk050.nl/MKC1
NL08 RABO 0641 1348 94 t.n.v. Protestantse Gemeente Groningen o.v.v. ‘Dorpskerken, Martinikerk, 14 juni 2020’

Uitgangscollecte: Wijkfonds (Wijkwerk)
Met deze collecte worden in iedere wijkgemeente eigen, verschillende doelen bekostigd. Te denken valt aan wijkavonden, liturgieën, jeugdactiviteiten, sommige bijzondere kerkdiensten of vieringen, of zelfs aan administratiekosten.

Overboekinginformatie:
– Tikkie: kerk050.nl/MKC2
NL51 INGB 0004 2111 33 t.n.v. Stichting Wijkfonds Martinikerk o.v.v. ‘Collecte Wijkfonds’

Zendingsbussen: Missionair werk in Het Pand
Deze maand is de opbrengst van de zendingsbussen voor het Missionair werk in Het Pand. In Het Pand vinden veel verschillende activiteiten plaats, o.a. huiswerkbegeleiding, ouder-peuter ochtend, sport en spelweek, koffiemomenten en er is iedere zondag een viering met lunch. Het Pand voorziet met haar activiteiten een duidelijke behoefte in de wijk en in onze gemeente. Onze missionair werker en de vrijwilligers proberen een relatie op te bouwen want aandacht voor bezoekers is een belangrijk speerpunt. Op een actieve manier willen zij aspecten van christelijk geloof meegeven aan de bezoekers. Ondanks de corona maatregelen proberen zij het werk zo goed mogelijk doorgang te laten vinden op alternatieve manieren.
Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

Overboekinginformatie:
– Tikkie: kerk050.nl/MKC3
NL76 RABO 0106 0402 51 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Martinikerk o.v.v. ‘Zendingsbus juni’