Hemelvaartsdag

Kerkdienst
donderdag 13 mei 2021

Op deze hemelvaartsdag wordt een kerkdienst uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur kunt u meekijken, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Ochtenddienst

Voorganger ds. P.A. Versloot
Organist Stef Tuinstra
Voorzang Christy Luth

 • Orgelspel
 • Welkom door ouderling van dienst
 • Psalm 47: 1-3
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • NLB 664: 1,2,3
 • Belijdenis
 • Psalm 97:1
 • Gebed
 • Kindermoment
 • Kinderlied: NLB 666: 1 en 2
 • Schriftlezing uit het evangelie naar Johannes 16: 5-15
 • Schriftlezing uit de Handelingen der apostelen 20: 32-38
 • NLB 663: 1
 • Preek
 • NLB 663: 2
 • Toelichting collecten door diaken van dienst
 • Gebeden
 • NLB 665: 1-5
 • Zending en zegen
 • Orgelspel

 

Collecten

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

Maak gebruik van de Scipio-app op uw smartphone of tablet (alleen beschikbaar voor leden)

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten Ochtenddienst

Eerste collecte: Noodhulp Tigray – Ethiopië
Eind 2020 brak er in de Ethiopische regio Tigray een hevige oorlog uit. Honderdduizenden mensen sloegen halsoverkop op de vlucht uit angst voor het geweld. De situatie van deze vluchtelingen is schrijnend. De meesten hebben helemaal niets meer. Door het enorme aantal mensen, waaronder opvallend veel moeders en kinderen, zijn de opvangplekken overvol en is er een tekort aan noodzakelijke middelen. Door tekorten aan water, voedsel en hygiëne is de nood hoog en is het risico op grootschalige besmetting met ziekten als cholera en COVID-19 groot.  ZOA en Woord en Daad komen samen in actie voor deze kwetsbare vluchtelingen. Zij helpen met noodhulppakketten en zorgen voor latrines en schoon drinkwater in de kampen. Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen! 

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan de inzet van predikanten en kerkelijk werkers in onze wijkgemeenten Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Zendingsbussen: Wycliffe Bijbelvertalers
Wycliffe Bijbelvertalers heeft als doel dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de Bijbel in zijn eigen taal. Zo’n 400 jaar geleden werd gestart met het vertalen van de Bijbel in het Nederlands, de bekende Statenvertaling. Op dit moment zijn er ongeveer 1,5 miljard mensen waarvoor er geen Bijbel bestaat in hun eigen taal. In totaal zijn er nog 2163 talen te gaan. Hoog tijd om hier verandering in te brengen en financiële betrokkenheid vanuit ons land is dan ook onmisbaar om deze vertaalprojecten mogelijk te maken. Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

Extra oproep voor de Voedselbank

De diaconieën van de Nieuwe Kerk en de Martinikerk en de Stichting Martinikerk ondersteunen de Voedselbank in Groningen. Elke woensdag en vrijdag kunt u tussen 14 en 17 uur corona-proof levensmiddelen doneren door de luiken van het boter-en-broodhuisje van de Martinikerk (naast de Kosterij).

We verzoeken u wel om alleen houdbare producten in te leveren. Er kunnen namelijk enkele dagen tussen zitten tot de producten worden opgehaald.

Bent u niet in de gelegenheid om producten te doneren? Dan kunt u natuurlijk ook een financiële bijdrage doen. Kijk hiervoor op de website van de Voedselbank. https://voedselbank-groningen.nl/geld-doneren/

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!