Kerkdiensten
zondag 10 oktober 2021

Negentiende zondag na Trinitatis

Op deze zondag worden twee kerkdiensten uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur en ’s middags om 17.00 uur kunt u meekijken, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Ochtenddienst

Voorganger dr. E. van ’t Slot
Organist Sietze de Vries 

Orde van dienst

 • Orgelspel
 • Welkom en mededelingen
 • Ps 75:1,2
 • Onze hulp – groet
 • Ps 75:7
 • Gebed
 • Schriftlezing: Haggai 1:1-8
 • Lied 405:1,2,4
 • Kindermoment Gods huis is belangrijker dan je eigen huis Haggai 1: 1-15 en kinderlied OTH 388 Als je geen liefde hebt voor elkaar
 • Verkondiging
 • Lied 919
 • Lezing: I Korinthiërs 3:9b-17
 • Ps 87:1,2
 • Collectemoment
 • Gebeden
 • Slotzang Lied 150a geheel
 • Zegen

Psalmenvespers

Voorganger ds. P. Versloot
Organist 
Jochem Schuurman
Zang Roder Jongenskoor

Orde van dienst

Collecten

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

Maak gebruik van de Scipio-app op uw smartphone of tablet (alleen beschikbaar voor leden)

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten Ochtenddienst

Eerste collecte ochtenddienst: ZWO: Ghana: Geen kindslaven in de visserij
James Kofi Annan moest als kind in de visserij werken en kon niet naar school. Na zijn bevrijding kwam hij gelukkig goed terecht. In 2007 begon hij een opvang voor kinderen die net als hijzelf destijds als kindslaaf in de visserij moeten werken op het gigantische stuwmeer Lake Volta. Met zijn organisatie Challenging Heights wil hij deze meest schadelijke vorm van kinderarbeid laten stoppen. En kinderen die hier slachtoffer van zijn een nieuwe toekomst bieden met familie en onderwijs.

Tweede collecte ochtenddienst: Jong Protestant: Opvoeden doe je niet alleen
Ook in de geloofsopvoeding hebben ouders anderen om hen heen nodig, een geloofsgemeenschap die hen ondersteunt en ruimte biedt om ervaringen uit te wisselen. De kerk is zo’n plek waar ouders hun geloof kunnen delen en levend houden, hun opvoedvragen kunnen delen en bemoedigd kunnen worden door anderen. Jong Protestants heeft materiaal ontwikkeld om het geloofsgesprek tussen ouders en kinderen te stimuleren. Omdat de rol van vaders in de levens van jonge kinderen nogal eens wordt onderschat, zijn er ook speciaal materialen gemaakt rond het vaderschap en geloofsopvoeding. Daarnaast worden kerken ondersteund om een plek te zijn waar gezinnen zich thuis voelen en gehoord weten.
Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Van harte bij u aanbevolen!

Collecten Psalmenvespers

Collecte: Onkosten (Wijkfonds)

Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:

 • de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
 • koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
 • jeugdwerk
 • deze website
 • abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d.

 

Zendingsbussen: GZB
De GZB is een zendingsorganisatie in de Protestantse kerk in Nederland. Al meer dan 100 jaar delen zij het Evangelie, samen met gemeenten over de hele wereld. Hun missie is samen met kerken wereldwijd bouwen aan geloof gemeenschappen waar geloof zich verdiept, iedereen zich welkom weet en er onvoorwaardelijk wordt omgezien naar mensen die extra zorg nodig hebben. Zij verlangen ernaar dat de kerk daadwerkelijk een plek is waar niemand wordt buitengesloten van Gods bevrijdende Evangelie. Zij geloven in de kracht van samen, verbonden in de liefde van Jezus Christus.