Kerkdiensten
zondag 19 juli 2021

Zevende zondag na Trinitatis

Op deze zondag worden twee kerkdiensten uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur en ’s avonds om 19.00 uur kunt u meekijken, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Ochtenddienst

Voorganger ds. mw. C.G. Spijker-van Engelenhoven
Organist Sietze de Vries

Orde van dienst

 • Aanvanglied 632: 1 Dit is de dag …
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Lied 632: 3 Nu zend Uw Geest …
 • Kyriegebed
 • Gloria: Lied 867: 1 en 2 Loof overal …
 • Gezongen Geloofsbelijdenis: Psalm 46: 3 Kom en aanschouw
 • Kindermoment: Lied 534 Hij die de blinden ….
 • Gebed
 • 1e Schriftlezing: Jer. 23: 1 – 6
 • Zingen: Lied 23c: 1 en 5 Mijn God, mijn herder …
 • 2e Schriftlezing: Joh. 6: 4 – 15
 • Lied 370: 2Uw wil geschiede …
 • Verkondiging: De spijziging van de 5000
 • Lied 370: 1 Vader, die woont
 • Dankgebed en voorbedes
 • Collectemoment
 • Slotlied 425: 1 Vervuld van uw zegen …
 • Zegen

Avonddienst

Voorganger ds. H.C. Marchand
Organist familie Knol – De Vries

Orde van dienst

 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Psalm 25:5,6
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezing 1: Galaten 5:1-12
 • Lied 653:1,8
 • Schriftlezing 2: Galaten 5:13-26
 • Lied 841a:1,2,3,4
 • Prediking Galaten 5:1 Thema: Vrijheid: kostbaar en kwetsbaar
 • Geloofsbelijdenis Lied 342
 • Dankgebed en voorbede
 • Collecte
 • Lied 887b:1,2,3
 • Zegen

Collecten

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

Maak gebruik van de Scipio-app op uw smartphone of tablet (alleen beschikbaar voor leden)

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten Ochtenddienst

Eerste collecte: Myanmar: ZWO: Opvang en onderwijs voor jonge vluchtelingen
Als gevolg van de langdurige conflicten in Myanmar (Birma) zijn veel Birmezen de grens met Thailand over gevlucht. Kerk in Actie steunt via partnerorganisatie Mae Tao Clinic (MTC) de opvang en scholing van kinderen in het grensgebied van Myanmar en Thailand. Want ondanks dat de politieke- en veiligheidssituatie in Myanmar aan het veranderen is, kunnen veel kinderen niet terug, omdat ze geen ouders meer hebben of omdat hun ouders als illegale arbeiders in Bangkok werken. Terug in de dorpen in Myanmar zijn vaak nog geen voorzieningen als scholing, voldoende voedsel of uitzicht op een inkomen.

Tweede collecte: Wijkwerk
Met deze collecte worden in iedere wijkgemeente eigen, verschillende doelen bekostigd. Te denken valt aan wijkavonden, liturgieën, jeugdactiviteiten, sommige bijzondere kerkdiensten of vieringen, of zelfs aan administratiekosten.

 

Collecten Avonddienst

Eerste collecte: Stedelijk kerkenwerk
Met deze collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan de kosten van de landelijke organisatie van de Protestantse Kerk. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Tweede collecte: Wijkfonds
Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:

 • de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
 • koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
 • jeugdwerk
 • deze website
 • abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d.

Uiteraard vallen in deze tijd een aantal van deze posten weg, maar andere lopen door of komen er nu juist bij en daarom blijft uw bijdrage onmisbaar!

Zendingsbussen: Het Bijbelhuis
Het Bijbelhuis is al bijna 50 jaar actief in Antwerpen-Noord, een dynamische wijk. Ernst van Velzen, ons wel bekend als voormalig evangelist in onze wijkgemeente, is hier coördinator en zijn vrouw Thera werkt er in het vrouwenwerk. Wekelijks worden er activiteiten voor kinderen, jongeren en ouderen georganiseerd. Zoals kinder- en jongerenclubs, sportmiddagen, bijbel-en thema-avonden, uitstapjes, naaiateliers en buurtmaaltijden.
In het werk ligt een belangrijk accent op het aangaan en onderhouden van vriendschappen met als doel relaties aan te gaan en van hieruit te laten zien wie Jezus is en wat Hij heeft gedaan.