Cantate

Kerkdiensten
zondag 2 mei 2021

Vierde zondag na pasen

Op deze zondag worden twee kerkdiensten uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur en ’s middags om 17.00 uur kunt u meekijken, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Ochtenddienst

Voorganger dr. H. J. C. C. J. Wilschut
Organist Stef Tuinstra
Voorzang vier gemeenteleden

International Service

Sermon Rev. Benno van den Toren
Liturgy Rev. Pieter Versloot
Organ Janny Knol-de Vries
Harp Aurélie Journot
Cello Gaile Šamborskytė
Soprano Kitty Bazalgette

Collecten

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

Maak gebruik van de Scipio-app op uw smartphone of tablet (alleen beschikbaar voor leden)

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten Ochtenddienst

Eerste collecte: Missionair Diaconaal centrum ‘Het Pand’
Missionair Diaconaal centrum ‘Het Pand’ in de Korrewegwijk is inmiddels een begrip. Het is lang begonnen in 1988, vanuit de wijkgemeente Martinikerk en wordt inmiddels breed gesteund vanuit o.a. de Protestantse Gemeente Groningen en de Tehuisgemeente. Het is een plek voor mensen uit de wijk, waar ze kennis kunnen maken met het christelijk geloof en een gemeenschap met elkaar kunnen vormen. Zo ontstaat er in de Korrewegwijk geleidelijk aan een geheel nieuwe christelijke geloofsgemeenschap!

Tweede collecte: Protestantse Kerk: JOP: Kerk als thuisplek voor jongeren
Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken die dit serieus nemen aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen, of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is. Daarom ontwikkelt Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, materialen voor jeugdwerkers
en andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar jongeren zich gezien,
geliefd en veilig voelen en waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben.

Collecten International Service

Collecte: onkosten (Wijkfonds)
Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:

  • de professionele zang tijdens de diensten
  • de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
  • koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
  • jeugdwerk
  • deze website
  • abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d.
Uiteraard vallen in deze tijd een aantal van deze posten weg, maar andere lopen door of komen er nu juist bij en daarom blijft uw bijdrage onmisbaar!

Zendingsbussen: Wycliffe Bijbelvertalers
Wycliffe Bijbelvertalers heeft als doel dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de Bijbel in zijn eigen taal. Zo’n 400 jaar geleden werd gestart met het vertalen van de Bijbel in het Nederlands, de bekende Statenvertaling. Op dit moment zijn er ongeveer 1,5 miljard mensen waarvoor er geen Bijbel bestaat in hun eigen taal. In totaal zijn er nog 2163 talen te gaan. Hoog tijd om hier verandering in te brengen en financiële betrokkenheid vanuit ons land is dan ook onmisbaar om deze vertaalprojecten mogelijk te maken. Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

Extra oproep voor de Voedselbank

De diaconieën van de Nieuwe Kerk en de Martinikerk en de Stichting Martinikerk ondersteunen de Voedselbank in Groningen. Elke woensdag en vrijdag kunt u tussen 14 en 17 uur corona-proof levensmiddelen doneren door de luiken van het boter-en-broodhuisje van de Martinikerk (naast de Kosterij).

We verzoeken u wel om alleen houdbare producten in te leveren. Er kunnen namelijk enkele dagen tussen zitten tot de producten worden opgehaald.

Bent u niet in de gelegenheid om producten te doneren? Dan kunt u natuurlijk ook een financiële bijdrage doen. Kijk hiervoor op de website van de Voedselbank. https://voedselbank-groningen.nl/geld-doneren/

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!