Kerkdiensten
zondag 27 juni 2021

Vierde zondag na Trinitatis

Op deze zondag worden twee kerkdiensten uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur en ’s avonds om 19.00 uur kunt u meekijken, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Ochtenddienst

Voorganger ds. H. Poot
Organist Jaap de Kok
Voorzang vier gemeenteleden

Orde van dienst

 • Intochtslied: Psalm 138:1
 • Stil Gebed
 • Votum en Groet
 • Lied: Psalm 27: 1 en 2
 • Wetslezing (HSV)
 • Lied: Psalm 27:7
 • Kindermoment en kinderlied
  • Jezus en de Samaritaanse vrouw uit Johannes 4
  • OTH 380 ‘Laat de kinderen tot Mij komen’ vers 1 en 2
 • Gebed
 • Schriftlezingen: Lukas 18:18-27 en Romeinen 3:21-24 (HSV)
 • Lied: Psalm 25: 2
 • Verkondiging
 • Lied: Gezang 257  (liedboek 1973)
 • Dankgebed en voorbeden
 • Collecte
 • Lied: Gezang 477:1 en 2  of nieuwe liedboek 675
 • Zegen

Woordzoekersdienst

Voorganger ds. Mark de Jager
Organist Jaap de Kok
Voorzang Wilko Koekoek

Orde van dienst

 • Inleidend orgelspel
 • Welkom door de ouderling van dienst
 • Psalm 16: 1 & 3 (Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God)
 • Bemoediging en groet
 • Psalm 63: 1 & 2 (Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat)
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 • Schriftlezing 1: 2 Koningen 20:1-11 (NBV)
 • NLB 786: 1 & 2 (Wij zingen God ter ere)
 • Schriftlezing 2: Jakobus 5:13-18 (NBV)
 • NLB 786: 3 (O Christus, man van smarten)
 • Verkondiging
 • NLB 904: 1, 4 & 5 (Beveel gerust uw wegen)
 • Geloofsbelijdenis: NLB 342 (In God de Vader op zijn troon)
 • Aankondiging collecten
 • Gebeden
 • NLB 245: 1 & 2 (‘k wil U, o God mijn dank betalen)
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Collecten

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

Maak gebruik van de Scipio-app op uw smartphone of tablet (alleen beschikbaar voor leden)

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten Ochtenddienst

Eerste collecte: Groningen: Open Hof
De Open Hof is een huis in de binnenstad van Groningen waar mensen die buiten de samenleving staan terecht kunnen. Een huiskamer waar ruimte is voor een gesprek, een kopje koffie, een broodmaaltijd en een luisterend oor. Een huis dat een veilige plek is voor dak- en thuislozen, drugsgebruikers, prostituees, alcohol- en andere verslaafden, psychisch kwetsbaren en illegalen. Het oecumenisch, diaconaal en pastoraal centrum wordt in stand gehouden door verschillende kerken en ook door de gemeente Groningen. Ondanks dat veel werk door vrijwilligers wordt gedaan, is uw financiële steun ook van harte welkom!

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan de kosten van de landelijke organisatie van de Protestantse Kerk. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

 

Collecte Woordzoekersdienst

Eerste collecte: Stedelijk kerkenwerk
Met deze collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan de kosten van de landelijke organisatie van de Protestantse Kerk. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Tweede collecte: Wijkfonds
Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:

 • de professionele voorzang tijdens de diensten
 • de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
 • koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
 • jeugdwerk
 • deze website
 • abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d.

Uiteraard vallen in deze tijd een aantal van deze posten weg, maar andere lopen door of komen er nu juist bij en daarom blijft uw bijdrage onmisbaar!

Zendingsbussen: Missionair werk in Het Pand
Deze maand is de opbrengst van de zendingsbussen voor het Missionair werk in Het Pand. In Het Pand vinden veel verschillende activiteiten plaats, o.a. huiswerkbegeleiding, ouder-peuter ochtend, sport en spelweek, koffiemomenten en er is iedere zondag een viering met lunch. Het Pand voorziet met haar activiteiten een duidelijke behoefte in de wijk en in onze gemeente. Onze missionair werker en de vrijwilligers proberen een relatie op te bouwen want aandacht voor bezoekers is een belangrijk speerpunt. Op een actieve manier willen zij aspecten van christelijk geloof meegeven aan de bezoekers. Ondanks de corona maatregelen proberen zij het werk zo goed mogelijk doorgang te laten vinden op alternatieve manieren. Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.