Kerkdiensten
zondag 4 juli 2021

Vijfde zondag na Trinitatis

Op deze zondag worden twee kerkdiensten uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur en ’s avonds om 19.00 uur kunt u meekijken, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Ochtenddienst

Voorganger ds. P.A. Versloot
Organist Sietze de Vries
Zang gemeente

Orde van dienst

 • Orgelspel
 • Welkom
 • Zingen: Psalm 99: 3,4,5
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Psalm 133: 1-3
 • Gebod
 • Zingen: NLB 836:1,2
 • Kindermoment
 • Zingen: NLB 383 Jezus is het brood van ons leven
 • Gebed
 • Schriftlezing 1: Exodus 28: 1-14, 40-43
 • Zingen: NLB 938:1
 • Schriftlezing 2: Openbaring 1: 4-20
 • Zingen: NLB 938: 2
 • Preek
 • Zingen: NLB 512: 1-5
 • Toelichting collecten
 • Dankgebed en voorbeden
 • Gezamenlijk Onze Vader
 • Zingen: NLB 766: 1-3
 • Zegen
 • Orgelspel

Avonddienst

Voorganger proponent J.W. Bassie
Organist familie Knol – De Vries
Zang gemeente

Orde van dienst

 • Intochtslied: Psalm 33:1, 8
 • Stil gebed
 • Votum en zegengroet
 • Zingen: Lied 906: 1, 2, 4 God is tegenwoordig
 • Belijdenis van het geloof
 • Zingen: Lied 345: 1, 2, 3 Gij hebt uw Woord gegeven
 • Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Amos 1
 • Zingen: Psalm 4:1
 • Verkondiging n.a.v. Amos 1:1-2
 • Zingen: Psalm 36: 2, 3
 • Dankgebed
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 512: 1, 2, 3, 4, 5 O Jezus hoe vertrouwd en goed
 • Zegen

Collecten

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

Maak gebruik van de Scipio-app op uw smartphone of tablet (alleen beschikbaar voor leden)

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten Ochtenddienst

Eerste collecte: Nederland: Kerk in Actie: Actie Vakantietas
Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes of een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt.

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan de kosten van de landelijke organisatie van de Protestantse Kerk. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

 

Collecte Avonddienst

Eerste collecte: Stedelijk kerkenwerk
Met deze collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan de kosten van de landelijke organisatie van de Protestantse Kerk. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Tweede collecte: Wijkfonds
Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:

 • de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
 • koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
 • jeugdwerk
 • deze website
 • abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d.

Uiteraard vallen in deze tijd een aantal van deze posten weg, maar andere lopen door of komen er nu juist bij en daarom blijft uw bijdrage onmisbaar!

Zendingsbussen: Het Bijbelhuis
Het Bijbelhuis is al bijna 50 jaar actief in Antwerpen-Noord, een dynamische wijk. Ernst van Velzen, ons wel bekend als voormalig evangelist in onze wijkgemeente, is hier coördinator en zijn vrouw Thera werkt er in het vrouwenwerk. Wekelijks worden er activiteiten voor kinderen, jongeren en ouderen georganiseerd. Zoals kinder- en jongerenclubs, sportmiddagen, bijbel-en thema-avonden, uitstapjes, naaiateliers en buurtmaaltijden.
In het werk ligt een belangrijk accent op het aangaan en onderhouden van vriendschappen met als doel relaties aan te gaan en van hieruit te laten zien wie Jezus is en wat Hij heeft gedaan.