Kerkdiensten
zondag 6 juni 2021

Eerste zondag na Trinitatis

Op deze zondag worden twee kerkdiensten uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur en ’s middags om 17.00 uur kunt u meekijken, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Ochtenddienst

Voorganger ds. A.J. Zoutendijk
Organist Stef Tuinstra
Voorzang vier gemeenteleden
 

Orde van dienst

 •  Afkondigingen/welkom
 • Psalm 92 vers 1,3
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Gebod van God
 • Gezang 429 vers 1,3 LVK (Wie maar de goede God…)
 • Kindermoment en kinderlied (NLB 177)
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Schriftlezingen:
  • Prediker 9:9b (vanaf: geniet op alle dagen…) – 12;
  • Matteüs 6:26-34
 • Gezang 979 vers 6,7,11,12,14
 • Preek over Matteüs 6:33,34
 • Gezang 910 vers 2,3,4  (Goddank, wij overdenken…))
 • Collecte-aankondiging
 • Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
 • Psalm 63 vers 2,3
 • Zegen (Amen gezongen)

International worship service

Internationale dienst

Sermon Rev. Tirtsa Liefting
Liturgy Rev. Benno van den Toren
Music Laura Nederveen-Schippers (piano), Kitty Bazalgette
(vocals), Vikhilie Terhuja (Guitar and vocals)
Testimony Jonán Monroy

Order of Worship

Collecten

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

Maak gebruik van de Scipio-app op uw smartphone of tablet (alleen beschikbaar voor leden)

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten Ochtenddienst

Eerste collecte: Oeganda: Kerk in Actie: Kwetsbare kinderen en vrouwen sterk maken
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie helpt de vrouwenbond van de Oegandese kerk deze vrouwen hoe ze hun leven en dat van hun kinderen kunnen verbeteren. Door hen betere landbouwtechnieken aan te leren, kunnen ze meer verdienen. En door het bespreken van hun problemen staan ze er niet langer alleen voor. Zo worden kwetsbare vrouwen en gezinnen sterk.

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan de kosten van de landelijke organisatie van de Protestantse Kerk. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Collecten International worship service

Collecte: Onkosten (wijkfonds)
Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:

 • de professionele zang tijdens de diensten
 • de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
 • koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
 • jeugdwerk
 • deze website
 • abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d.
Uiteraard vallen in deze tijd een aantal van deze posten weg, maar andere lopen door of komen er nu juist bij en daarom blijft uw bijdrage onmisbaar!

Zendingsbussen: Missionair werk in Het Pand
Deze maand is de opbrengst van de zendingsbussen voor het Missionair werk in Het Pand. In Het Pand vinden veel verschillende activiteiten plaats, o.a. huiswerkbegeleiding, ouder-peuter ochtend, sport en spelweek, koffiemomenten en er is iedere zondag een viering met lunch. Het Pand voorziet met haar activiteiten een duidelijke behoefte in de wijk en in onze gemeente. Onze missionair werker en de vrijwilligers proberen een relatie op te bouwen want aandacht voor bezoekers is een belangrijk speerpunt. Op een actieve manier willen zij aspecten van christelijk geloof meegeven aan de bezoekers. Ondanks de corona maatregelen proberen zij het werk zo goed mogelijk doorgang te laten vinden op alternatieve manieren. Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.