Vijfde zondag na Epifanie 

Kerkdiensten
zondag 7 februari 2021

Op deze zondag worden twee kerkdiensten uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur en ’s middags om 17.00 uur kunt u meekijken, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Ochtenddienst

Voorganger ds. Pieter Versloot
Organist Stef Tuinstra
Zang Machteld Vossen

Orde van dienst

 • Orgelspel
 • Welkom
 • Introïtus Ps 149: 3, 4
 • Votum en groet
 • Ps 107 5,6,7
 • Gebod
 • Ps 146c 5
 • Gebed
 • Schriftlezing: Exodus 1
 • Ps 105 5,6,7
 • Preek
 • NLB 370 1, 2, 3
 • Gaven en gebeden
 • NlB 352 1,2,3, 5,6
 • Zegen (gezongen amen)
 • Orgelspel

Internationale dienst

Voorganger ds. Tirtsa Liefting en  Kerry Buttram
Organist Familie Knol – De Vries
Zang Kitty Bazalgette
Getuigenis Lisa Gnanaraj

Collecten

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

Maak gebruik van de Scipio-app op uw smartphone of tablet (alleen beschikbaar voor leden)

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten Ochtenddienst

Eerste collecte: Kerk in Actie: Bangladesh: Beter bestand tegen het water

Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de klimaatverandering zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen. Van harte bij u aanbevolen!
Meer lezen? Zie: www.kerkinactie.nl/rampenbestrijdingbangladesh

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan het onderhoud van de kerkgebouwen. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Collecten Internationale Dienst

Eerste collecte avond: Onkosten (Wijkfonds)

Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:
 • de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
 • koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
 • jeugdwerk
 • deze website
 • abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d.
Uiteraard vallen in deze tijd een aantal van deze posten weg, maar andere lopen door of komen er nu juist bij en daarom blijft uw bijdrage onmisbaar!

Zendingsbussen: Mercy Ships
De opbrengst deze maand gaat naar Mercy Ships. Mercy Ships is een christelijk stichting met een duidelijke missie: In navolging van Jezus hoop en genezing brengen aan de allerarmsten in de wereld, omdat ieder mens kostbaar is. Met hulp van voornamelijk vrijwilligers vaart Mercy Ships naar de armste delen van de wereld om hier medische hulp te bieden vanuit een christelijke achtergrond. Medeleven, anderen liefhebben en dienen, integriteit, en verantwoordelijkheid zijn kernwaarden van waaruit Mercy Ships in deze hulp voorziet.
Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!

Extra oproep voor de Voedselbank

De diaconieën van de Nieuwe Kerk en de Martinikerk en de Stichting Martinikerk ondersteunen de Voedselbank in Groningen. Elke woensdag en vrijdag kunt u tussen 14 en 17 uur corona-proof levensmiddelen doneren door de luiken van het boter-en-broodhuisje van de Martinikerk (naast de Kosterij).

We verzoeken u wel om alleen houdbare producten in te leveren. Er kunnen namelijk enkele dagen tussen zitten tot de producten worden opgehaald.

Bent u niet in de gelegenheid om producten te doneren? Dan kunt u natuurlijk ook een financiële bijdrage doen. Kijk hiervoor op de website van de Voedselbank. https://voedselbank-groningen.nl/geld-doneren/

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!