Kerkradiodienst

Aanstaande zondagmorgen zal een kerkradiodienst uitgezonden worden vanuit de Martinikerk. U kunt vanaf 10:00 uur meeluisteren.

Onze eigen wijkpredikant Pieter Versloot gaat voor. Egbert Minnema en Sietze de Vries verlenen muzikale medewerking.

Bij de zondag

In tijden van crisis is het belangrijk zoveel mogelijk de dagelijkse routine te blijven volgen. Dat geeft houvast. In het geestelijke leven doen we hetzelfde: we lezen en zingen ‘gewoon’ wat de kerk door de eeuwen heen heeft gedaan in de veertigdagentijd. Komende zondag is het zondag Laetare (Verheugt u), de vierde zondag in de veertigdagentijd. Op deze zondag viert de kerk dat de vastentijd halverwege is en het Paasfeest in aantocht is. De gebruikelijke liturgische kleur voor de lijdenstijd is paars (de kleur van boetedoening en inkeer). Op deze zondag krijgt de kerk echter een voorproefje van de vreugde en het licht die de opstanding van Christus bracht. Het witte licht van Pasen mengt zich met het paars, wat een hoopvolle roze kleur oplevert.

Orde van dienst

  • Welkom
  • Bemoediging en groet
  • Toelichting op het thema en de actualiteit
  • Lied: Psalm 23c (alle verzen)
  • Schriftlezing: Johannes 9:1-13
  • Overdenking
  • Gebed, waarin ruimte is voor door de gemeente ingebrachte voorbeden
  • Slotlied: NLB 910: 1-4
  • Zegen

Collecten

Geef uw gaven via Scipio of Tikkie (https://kerk050.nl/mkc)

EERSTE COLLECTE: NEDERLAND – VAKANTIES MET AANDACHT

Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500 ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor. Kerk in Actie steunt het werk van Het Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk mensen genieten van een zorgeloze vakantie. Collecteer mee, zodat we deze steun ook in 2020 weer kunnen bieden.

https://www.kerkinactie.nl/projecten/vakanties-met-aandacht

https://vimeo.com/116241325

TWEEDE COLLECTE: STEDELIJK KERKENWERK

Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan het onderhoud van de kerkgebouwen.Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

ZENDINGSBUSSEN

De zendingsbussen staan er deze maand voor Stichting Gave

https://www.gave.nl